TEP uruchamia projekt „Blockchain”

Rada TEP zdecydowała o uruchomieniu nowego projektu, o nazwie „Blockchain”. Celem projektu „Blockchain” jest włączenie się TEP i jego członków  w trwające już od pewnego czasu na świecie i Polsce dyskusje na temat możliwości, jakie dają dla rozwoju nowe technologie, a także na temat wyzwań dla gospodarki, prawa i regulacji.

Projekt zakłada możliwość utworzenia przy TEP multidyscyplinarnej „Community of Practice”, będącej forum  wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami biznesu i nauki (w tym ekonomistami i prawnikami) i pomoże w identyfikacji barier dla rozwoju gospodarki opartej o najnowsze technologie.

Pierwszym działaniem w ramach projektu będzie organizacja konferencji na temat szans i wyzwań, wynikających z coraz szybszego stosowania technologii Blockchain. Udział w konferencji zapowiedzieli wstępnie przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskich uczelni, a także firm polskich i zagranicznych, które już wykorzystują nowoczesne technologie w swojej działalności.  Szczegółowe informacje na temat planowanej konferencji podamy w najbliższym czasie.

Koordynatorem Projektu „Blockchain jest pan Jacek Wojciechowicz, członek TEP
Członkowie Towarzystwa zainteresowani uczestnictwem w Projekcie proszeni są o kontakt na adres jacek.wojciechowicz@tep.org.pl