22
Kwi

0

Walne Zebranie TEP

22-04-2016

Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 9 Statutu Towarzystwa Ekonomistów Polskich zwołuję Walne Zebranie, które rozpocznie się o godzinie 17:30 w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa), w sali 230 w gmachu głównym SGH w Warszawie. Mailowo trafiła do Państwa informacja o możliwości pobrania dokumentów związanych z Zebraniem, m.in. porządku obrad, Sprawozdania z działalności TEP w 2015 roku, Sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz innych materiałów, które będą przedmiotem obrad. […]