19
Cze

0

„Lekcje z Polski” – projekt Banku Światowego

19-06-2015

Bank Światowy rozpoczął pracę nad projektem “Lessons Learnt from Poland – Lekcje z Polski: jak zostać krajem wysokorozwiniętym” (według metodologii Banku Polska jest klasyfikowana w grupie krajów świata o najwyższych dochodach). Celem projektu jest zidentyfikowanie tych czynników, elementów polityki, rozwiązań instytucjonalnych, które przyczyniły się do sukcesu polskiej gospodarki w minionych latach (2000-2015). Wnioski z polskich doświadczeń będą wykorzystywane w ramach programów realizowanych przez Bank […]

29
Maj

0

Deindustrializacja, reindustrializacja czy spontaniczne zmiany strukturalne?

29-05-2015

15 czerwca 2015r. Towarzystwo Ekonomistów Polskich wraz ze Szkołą Główną Handlową zorganizowały panel dyskusyjny pt. Deindustrializacja, reindustrializacja czy spontaniczne zmiany strukturalne? W panelu udział wzięli: Prof. Jakub Growiec, Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego i Katedra Ekonomii Ilościowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prof. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Prof. Jan Winiecki, członek Rady TEP, członek Rady Polityki Pieniężnej, Wyższa […]

11
Maj

0

Co udało się zrobić w PKP?

11-05-2015

W czwartek 7 maja odbyło się spotkanie, na którym dr Jakub Karnowski, prezes zarządu PKP i dr Piotr Ciżkowicz, członek zarządu PKP opowiedzieli, co udało się zrobić w Polskich Kolejach Państwowych Obaj nasi goście, pracownicy naukowi SGH, ale także osoby z doświadczeniem zawodowym w biznesie, przejęli zarządzanie PKP trzy lata temu (kwiecień 2012 r.), z zadaniem restrukturyzacji spółki będącej w bardzo złym stanie finansowym, nie doinwestowanej, i z nadmiernym zatrudnieniem. […]

05
Maj

0

Gala konkursu Laury Magellana

05-05-2015

24 kwietnia odbyła się gala konkursu Laury Magellana, nad którym Towarzystwo Ekonomistów Polskich sprawowało honorowy patronat. To ogólnopolski konkurs biznesowy, którego misją jest promowanie wysokiej wartości pracy, profesjonalizmu i wychodzenia poza schematy. Organizatorem jest Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym roku w Jury zasiadła dr Ewa Balcerowicz. A oto laureaci: Magellan Roku – Piotr Voelkel – za osiągnięcie niekwestionowanego sukcesu na bardzo konkurencyjnym rynku […]

13
Mar

0

Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych

13-03-2015

13 marca 2015 r. w Rzeszowie odbyła się debata „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych” z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, towarzysząca prezentacji i podpisaniu prezydenckiego projektu ustawy o wspieraniu innowacyjności. W wydarzeniu wziął udział przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru, który zaprezentował raport “Nowoczesna Polska 2015-2025-2040. Jak zapewnić Polsce trwały dobrobyt”, przygotowany przez zespół w składzie:  Daniel Boniecki (McKinsey & Company), prof. Andrzej […]

11
Lut

0

Panel TEP i SGH o funkcjonowaniu rynku pracy, 26 lutego 2015 r.

11-02-2015

26 lutego 2015r. Towarzystwo Ekonomistów Polskich wraz ze Szkołą Główną Handlową zorganizowały panel dyskusyjny pt. Funkcjonowanie rynku pracy: wspierać jego sprawność czy z nim walczyć? W panelu udział wzięli: mec. Sławomir W. Ciupa, Kancelaria prawnicza Ciupa Figat i Wspólnicy, s.c. dr Łukasz Sienkiewicz, Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan prof. Urszula Sztandar-Sztanderska, Katedra Makroekonomii […]