14
Sie

0

Inflacja w trendzie wzrostowym, rosną ceny żywności i usług (15/2019)

Inflacja w Polsce znajduje się nadal w trendzie wzrostowym. W lipcu osiągnęła dynamikę 2,9 proc. w ujęciu rok do roku i pozostaje drugi miesiąc z rzędu powyżej celu inflacyjnego banku centralnego. Wzrost cen żywności jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na podwyższoną inflację. Zauważalny jest również wzrost cen usług. W średnim okresie możliwy jest wzrost inflacji powyżej górnej, dopuszczalnej wartości odchylenia od celu inflacyjnego, czyli 3,5 proc.

Page 2 of 31