31
Sty

0

Stanowisko Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich w sprawie zamrożenia cen energii w 2019 roku

31-01-2019

Ustawa o zamrożeniu cen energii w 2019 roku jest gwarancją skokowego wzrostu tych cen po wyborach parlamentarnych. Jej skala jest trudna do przewidzenia, co zwiększa i tak już bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i z pewnością przyczyni się do podtrzymania inwestycyjnej wstrzemięźliwości wielu przedsiębiorców.