Gdańsk

Cykl konferencji „Ekonomiści dla Pomorza”

„Ekonomiści dla Pomorza” to cykl konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, który ma na celu podnoszenie świadomości ekonomicznej studentów Uniwersytetu Gdańskiego i mieszkańców regionu.