O gospodarce

Polska w spirali inflacyjnej

Analizując proces, który doprowadził do spirali inflacyjnej należy szczególnie zwrócić uwagę na  rozbieżność między politycznym celem partii rządzącej a celem polityki pieniężnej.

Czy jesteśmy gotowi na rolnictwo regeneratywne?

Rolnictwo regeneratywne może i powinno stać się w najbliższej przyszłości dominującym systemem produkcji rolnej. Jego podstawą jest bowiem wzbogacanie gleby w substancję organiczną, czyli próchnicę, co jest niezbędne dla zachowania jej żywotności w długiej perspektywie. Trzeba zauważyć,…

Wysoka inflacja zostanie z nami na dłużej

Wysoka dynamika cen będzie nam towarzyszyła przez cały 2022 rok. Wpływ na taką sytuację będą miały przede wszystkim rosnące ceny surowców energetycznych oraz żywności. Do tego dochodzą inflacyjne czynniki generowane przez rynek pracy (realizacja „inflacyjnych” podwyżek płac,…

Gospodarka USA utrzymuje wysokie tempo wzrostu

Gospodarka amerykańska wkracza w 2022 rok w niezłej formie. Konsumenci i przedsiębiorcy wykazują nadal solidną kondycję finansową.