O gospodarce

Ekonomiści vs Ekonomiści i Fed. Bój o inflację (21/2021)

Co powoduje, że ekonomiści w dużym stopniu podobnych opiniach na tematy gospodarcze i społeczne, posługujący się tymi samymi modelami makro- i z dostępem do tych samych danych historycznych i prognoz, tak bardzo różnią w ocenie polityki gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Bidena i Fed.