Opinie i Stanowiska

Wetowanie przez rząd budżetu UE jest szkodliwe, a użyta argumentacja fałszywa

Bez praworządności nie będzie rozwoju gospodarczego Polska na członkostwie w UE zyskała więcej niż czysty napływ funduszy unijnych i wielokrotnie więcej niż duże kraje bogatsze, a zakłamywanie tego to manipulacja Otwartość gospodarcza, inwestycje zagraniczne są korzystne dla rozwoju gospodarczego Wetowanie…

Stanowisko Rady TEP w sprawie ustawy o ochronie zwierząt

Rada TEP uważa, że przyjęta przez sejm ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt w razie jej wejścia w życie spowoduje nieodwracalne szkody w polskim rolnictwie i polskim przemyśle mięsnym. Nie powinna więc wejść w życie.