Publikacje

Stanowisko Rady TEP w sprawie ustawy o ochronie zwierząt

Rada TEP uważa, że przyjęta przez sejm ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt w razie jej wejścia w życie spowoduje nieodwracalne szkody w polskim rolnictwie i polskim przemyśle mięsnym. Nie powinna więc wejść w życie.

Alert Gospodarczy, który dotyczy konsolidacji fiskalnej.

Wśród autorów tekstu znaleźli się członkowie Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W Alercie odwołano się również do projektu noweli ustawy o finansach publicznych opracowanego przez ekonomistów zrzeszonych w TEP.