Raporty

Jaki system finansowy dla Polski?

Synteza wiedzy na temat zależności pomiędzy systemem finansowym a sferą realną. Rekomendacje dla Polski

Raport na temat dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce

Przekazujemy najnowszy raport TEP na temat dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce, który powstał na prośbę sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej i został przygotowany przez ekspertów w ramach Towarzystwa Ekonomistów Polskich.