Rada TEP

Andrzej Halesiak

Członek Rady TEP Ekonomista i menedżer pracujący od 2006 r. w sektorze bankowym (obecnie Bank Pekao S.A.), gdzie odpowiada za analizy strategiczne i uczestniczy w różnego rodzaju projektach. Wcześniej przez 7 lat pracował w firmie doradczej McKinsey & Company, pracując m.in. przy…

Nina Perret

Sekretarz Generalny, Członek Rady TEP Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Gospodarki Światowej, a także pracownik administracji publicznej. Prowadzi badania na temat innowacyjności w przemyśle wysokiej techniki państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ekspert Ministerstwa…

Marian Wargacki

Członek Rady TEP Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej. W 2013 r. ukończył roczny program Management 2013 w ICAN Institute.

Andrzej Kondratowicz

Członek Rady TEP Doktor nauk ekonomicznych (UW 1988), magister UW i State University of New York @ Stony Brook, matura Liceum Słowackiego w Warszawie. Obecnie wykładowca ekonomii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Członek założyciel…

Bohdan Wyżnikiewicz

Wiceprzewodniczący Rady TEP Doktor nauk ekonomicznych (UW, 1984), absolwent ekonometrii (SGPiS, 1970), absolwent Liceum Staszica (wówczas Gottwalda) w Warszawie. Stypendysta Fulbrighta (1975/1976). W latach 70. pracował jako statystyk w GUS, w latach 1991-1992 na stanowisku prezesa. Inne…

Mieczysław Błoński

Wiceprzewodniczący Rady TEP Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Wiceprezydent oraz Dyrektor Programu MBA na Uczelni Łazarskiego. Dyrektor Zarządzający Strand & Bay(2007), Dyrektor Zarządzający (Country Manager) Hays Poland (2003-2007), Prokurent Accord Group Polska (2001-2002), Attache…