The Forgotten Man in History and Under Trump

Towarzystwo Ekonomistów Polskich zaprasza do Łodzi na wykład The Forgotten Man in History and Under Trump

29 września 2017 godzina 14.00 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5 Łódź

Amity Shlaes jest autorką dwóch książek nt. Zapomnianego Człowieka: „The Forgotten Man Graphic” (Zapomniany Człowiek: portret pamięciowy) oraz „The Forgotten Man: A New History of the Great Depression” (Zapomniany Człowiek: Nowa historia Wielkiego Kryzysu). Te i dwie inne książki Amity Shlaes: „Coolidge” (biografia trzydziestego prezydenta USA) oraz „The Greedy Hand: Why Taxes Drive Americans Crazy” (Zachłanna ręka: Dlaczego podatki doprowadzają Amerykanów do szaleństwa) znalazły się na liście bestsellerów „New York Times”. Opublikowana w 2007 r. praca „The Forgotten Man: A New History of the Great Depression” wywołała ożywioną dyskusję w Stanach Zjednoczonych na temat Wielkiego Kryzysu. Amity Shlaes jest obecnie przewodniczącą rady Calvin Coolidge Presidential Foundation oraz wykładowczynią w King’s College. Przewodniczy jury prestiżowej Hayek Book Prize i jest członkinią Regulation and Law Initiative przy Instytucie Hoovera.

O seminarium:
Donald Trump systematycznie wspomina o „Zapomnianym Człowieku”. Ale kimże jest ów Zapomniany Człowiek? W istocie to jeden z najpopularniejszych motywów amerykańskiej polityki od prawie półtora wieku. Istnieją dwie konkurencyjne definicje, a nawet dwóch konkurencyjnych Zapomnianych Ludzi. Określenia tego używali tak różni politycy, jak Franklin Delano Roosevelt, ojciec amerykańskiego państwa opiekuńczego, Richard Nixon, Bill Clinton, a obecnie prezydent Trump. W swoim wykładzie Amity Shlaes pokaże znaczenia tego terminu i opowie, dlaczego to rozróżnienie jest kluczowe dla wzrostu i stabilizacji amerykańskiej gospodarki w przyszłości.


The Forgotten Man in History and Under Trump

The seminar will take place on September 29th, 2017 at 2:00 pm
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5 Łódź

Amity Shlaes chairs the board of the Calvin Coolidge Presidential Foundation and serves as presidential scholar at the King’s College. She is the author of four New York Times bestsellers, The Forgotten Man Graphic, The Forgotten Man: A New History of the Great Depression, Coolidge: a full biography of the thirtieth president, and The Greedy Hand: Why Taxes Drive Americans Crazy. Miss Shlaes chairs the jury for the prestigious Hayek Book Prize, serves as a member of the Hoover Institution’s Regulation and Law Initiative. She has three decades of experience in journalism and has served as a member of the Wall Street Journal’s editorial board, and columnist at Bloomberg and the Financial Times. She served as a senior fellow in political economy at the Council on Foreign Relations for half a decade.

About the seminar:
Donald Trump has spoken repeatedly of „the Forgotten Man.” But who is the Forgotten Man? Actually the Forgotten Man is a meme and theme in American politics dating back almost a century and a half. There are two competing definitions, even two competing Forgotten Men. The phrase has been applied by politicians from Franklin Roosevelt, the father of the American social welfare net, to Richard Nixon to Bill Clinton and President Trump. In a lecture Amity Shlaes traces the meanings of the terms and shows why the distinction is critical to the future of American growth and stability.