To nie jest kraj dla małych i średnich przedsiębiorstw (19/2020)

Pomimo rosnącej gospodarki, od czerwca 2015 roku zniknęło w Polsce prawie 3 tys. małych i średnich firm, a zatrudnienie w tym sektorze spadło o prawie 80 tys. osób. W sytuacji nieprzewidywalnych zmian prawnych, ataku na praworządność i wciąż wysokiego opodatkowania umów o pracę, warunki dla małych i średnich firm stają się coraz trudniejsze. Rośnie natomiast skala samozatrudnienia promowanego przez rząd PiS oraz zatrudnienie w największych firmach, które bronią się korzyściami skali i powiązanej z tym wysokiej wydajności. Łącznie może to wskazywać, że coraz trudniej jest mikroprzedsiębiorstwom urosnąć do rozmiarów małych i potem średnich, więc ograniczają się do trwania.

Między czerwcem 2015 a czerwcem 2019 roku w Polsce zniknęło prawie 3 tys. małych i średnich firm1, a zatrudnienie w tym sektorze spadło prawie o 80 tys. osób. Działo się to w czasie dobrej koniunktury, gdy w firmach mikro- i dużych liczba pracujących rosła: w dużych o 430 tys. osób, a w mikro o drugie tyle. W przypadku mikroprzedsiębiorstw rosła przede wszystkim liczba samozatrudnionych niezatrudniających pracowników. O ile między 2015 a 2018 liczba wszystkich mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 241 tys., to liczba podmiotów, w których pracowała tylko jedna osoba, wzrosła o 190 tys.

Wykres 1. Zatrudnienie w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach niefinansowych

Malejące zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach pogłębia już istniejącą lukę między licznymi mikroprzedsiębiorstwami a dużymi firmami. W porównaniu do bogatych państw Europy Północnej Polskę wyróżnia nadreprezentacja mikroprzedsiębiorstw. Według ostatnich porównywalnych danych Eurostatu w 2017 roku odsetek osób pracujących w dużych firmach w Polsce wprawdzie nie był dużo niższy niż w Niemczech (32 proc. vs 37 proc.), to już liczba osób pracujących w małych i średnich firmach była wyraźnie niższa (30 proc. vs 44 proc.). Jednocześnie w Polsce wyraźnie więcej osób pracowało w mikroprzedsiębiorstwach (38 proc. vs 19 proc.).

Struktura zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych

Nadreprezentacja mikroprzedsiębiorstw jest niepokojąca ze względu na ich niską produktywność i w efekcie niskie płace. Ostatnie w pełni porównywalne dane GUS dotyczą 2017 roku i wskazują, że wydajność pracy w mikroprzedsiębiorstwach była prawie dwa razy mniejsza niż w większych przedsiębiorstwach. Osoba pracująca w mikroprzedsiębiorstwie przeciętnie miesięcznie wytwarzała dobra o wartości 6,8 tys. zł, w przypadku większych firm było to 11,7 tys. zł. Tak duże różnice w produktywności mają naturalne konsekwencje dla płac – przeciętne wynagrodzenie w mikrofirmie wynosiło 2,8 tys. zł, a w większych firmach było to już 4,9 tys. zł2. Polskie mikroprzedsiębiorstwa mają też wyjątkowo małą produktywność na tle swoich odpowiedników w innych państwach. Osoba pracująca w polskiej mikrofirmie wytwarza niemal 5 razy mniej niż osoba pracująca w niemieckim mikroprzedsiębiorstwie. Natomiast firmy większe, małe, średnie i duże, osiągają już około połowy wydajności pracy swoich niemieckich odpowiedników (a po uwzględnieniu różnic w poziomie cen jeszcze więcej).

Ograniczony rozmiar działalności mikroprzedsiębiorstw jest często racjonalną odpowiedzią przedsiębiorców na złe otoczenie, w którym funkcjonują oraz bodźców tworzonych przez polityków. W UE wyjątkowo dużo małych firm działa w krajach Południa. Rajan, Zingales i Kumar (2001) na próbie 15 krajów starej UE znaleźli dowody na to, że w krajach o lepiej rozwiniętych instytucjach firmy są przeciętnie większe (jako miarę rozwoju instytucji przyjęli sprawność i uczciwość sądownictwa z perspektywy inwestorów zagranicznych). Z kolei Estrin, Korosteleva i Mickiewicz (2013) na próbie 42 krajów pokazują, że gdy ochrona własności prywatnej jest słaba, przedsiębiorcy boją się ryzykować i nie chcą rozwijać swoich przedsiębiorstw. Niestety problemy z niestabilnością przepisów prawnych i szeroko rozumianą praworządnością w Polsce uległy gwałtownemu nasileniu po wygraniu wyborów przez PiS w 2015 roku. W tej sytuacji racjonalną odpowiedzią przedsiębiorców było ograniczenie inwestycji i niezwiększanie skali działalności.
Poza niestabilnymi przepisami, do rozwoju przedsiębiorstw zniechęcają też bodźce tworzone przez system podatkowy i składkowy. W ciągu ostatnich czterech lat rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadzał kolejne preferencje dla samozatrudnionych (zwolnienie z ZUS przez 6 miesięcy, ZUS liczony od przychodów), co przy braku istotnych zmian w opodatkowaniu umów o pracę zwiększyło atrakcyjność samozatrudnienia. Pomimo symbolicznej obniżki PIT opodatkowanie umów o pracę w Polsce pozostaje bardzo wysokie, w szczególności dla osób o niższych dochodach. W przypadku osoby zarabiającej połowę przeciętnego wynagrodzenia podatki i składki łącznie stanowią aż 2/5 pełnych kosztów pracy. Innymi słowy, pracownik otrzymuje tylko 3/5 tego, co faktycznie płaci pracodawca. Jest to jeden z najgorszych wyników w OECD – opodatkowanie niskich dochodów w Polsce jest obecnie szóstym najwyższym. W tej sytuacji na umowy o pracę mogą sobie pozwolić przede wszystkim najwydajniejsze, największe przedsiębiorstwa, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy z utrzymaniem się na rynku.

1 Firmy są klasyfikowane według liczby pracujących osób: mikroprzedsiębiorstwa – do 9 osób, małe od 10 do 49 osób, średnie od 50 do 249 osób oraz duże – powyżej 250 osób; dane za publikacjami GUS: Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku oraz Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2019

2 O tym jak wartość dodana wytwarzana przez przedsiębiorstwa jest dzielona na płace netto, podatki i składki, amortyzację oraz zyski przedsiębiorstwa można przeczytać w Komunikacie FOR 18/2019.


Kontakt do autora:
dr Aleksander Łaszek
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Główny ekonomista i Wiceprezes Zarządu FOR. W swoich pracach koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z długookresowym wzrostem gospodarczym i zmianami strukturalnymi.
e-mail: aleksander.laszek@for.org.pl
tel.: +48 695 286 386

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar