Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będą ze sobą współpracować

Z wielką przyjemnością informujemy, że 23 listopada w Poznaniu obie instytucje podpisały umowę o współpracy w obszarze edukacji ekonomicznej. Z inicjatywą realizacji konkretnych przedsięwzięć może występować każda ze Stron.

Rada TEP


foto: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, Dziekan Wydziału Ekonomii i dr Jerzy Pruski, wiceprzewodniczący TEP