Towarzystwo Ekonomistów: zmiana naszej gospodarki, albo słaby wzrost

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułami, które skrótowo przedstawiają  propozycje zmian w polskiej gospodarce zaproponowane przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich w opracowaniu „Kluczowe wyzwania w kontekście konkurencyjności, produktywności i wzrostu gospodarczego – wkład Towarzystwa Ekonomistów Polskich do debaty zainicjowanej publikacją raportu „Konkurencyjna Polska””:

www.biznes.pl/wiadomosci/kraj/towarzystwo-ekonomistow-zmiana-naszej-gospodarki-a,5566019,news-detal.html

www.obserwatorfinansowy.pl/badania-i-raporty/podnoszenie-konkurencyjnosci-polski-propozycje-tep/