Walne Zebranie TEP wybrało nową Radę i Komisję Rewizyjną

W czwartek, 17 maja b.r. odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Zgodnie z porządkiem obrad przyjęto sprawozdania za miniony rok działalności, a także dokonano wyboru władz na nową, dwuletnią kadencję.

Było to zebranie wyborcze, które miało na celu m.in. wybranie nowych władz do Rady oraz Komisji Rewizyjnej.

Ponownie na stanowisko przewodniczącej wybrana została Julia Patorska oraz na stanowisko Wiceprzewodniczącej Ewa Balcerowicz. Nowymi osobami w Radzie są Wiktor Wojciechowski (Wiceprzewodniczący), Joanna Kośmider (Sekretarz Generalny) oraz Bogna Gawrońska – Nowak, Rafał Rudzki i Jacek Wojciechowicz (Członkowie Rady). W skład nowej Komisji Rewizyjnej ponownie wybrany został Wiktor Patena, a dodatkowo skład został uzupełniony przez Urszulę Skorupską (pełniącą wcześniej obowiązki Sekretarza Generalnego w Radzie) oraz Beatę Pawłowską.

Nowe władze TEP gwarantują ciągłość funkcjonowania poprzez osoby, które ponownie zostały wybrane do Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Równocześnie wprowadzenie nowych postaci pozostawia przestrzeń na świeże pomysły, inicjatywy i wydarzenia.

Warto podkreślić, że nową Radę TEP tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem naukowym, ale także przedstawiciele młodszego pokolenia, kończący uczelnie ekonomiczne w III RP, ale z już wieloletnią praktyką biznesową. Wierzymy, że taki zespół będzie aktywnie i efektywnie realizować cele, jakie stawia sobie Towarzystwo.

Nowe władze Towarzystwa wyrażają podziękowania wszystkim Członkom przybyłym na Walne Zebranie, a w szczególności Członkom ustępującej Rady i Komisji Rewizyjnej za ich trud włożony w rozwój TEP i jego funkcjonowanie w trakcie ubiegłej kadencji.