Wirus uderzył w gospodarkę (30/2020)

Przeprowadzone w marcu przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH badanie koniunktury w przemyśle przetwórczym jest pierwszym z wielobranżowych badań IRG metodą testu koniunktury, w którym odnotowano skutki pandemii COVID-19. Wprowadzone ograniczenia działalności gospodarczej już w pierwszym miesiącu obowiązywania spowodowały gwałtowne pogorszenie się koniunktury w tym dziale gospodarki. O skali załamania świadczą gwałtowne spadki wartości zarówno wskaźnika koniunktury, jak i sald odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety. Ankietowani producenci, zwykle zróżnicowani zarówno w ocenie stanu bieżącego jak i perspektyw rozwojowych w najbliższej przyszłości, w tym badaniu są wyjątkowo zgodni. Spadek aktywności gospodarczej odnotowano we wszystkich badanych przekrojach, różni je tylko głębokość zmiany.

Wartość ogólnego wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGIND), równa -28,8 pkt., w ciągu miesiąca zmniejszyła się o 18 pkt. Tak głębokiego, miesięcznego spadku wartości wskaźnika IRG nie odnotował w historii badania koniunktury przemysłowej. Pogorszenie się koniunktury miało miejsce w obu sektorach własnościowych. Dla sektora prywatnego wartość IRGIND obniżyła się w ciągu miesiąca o 17,3 pkt. i jest równa -27,2 pkt. Jest niższa niż przed rokiem o 26,6 pkt. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika zmniejszyła się w porównaniu z lutym o 23 pkt. do poziomu -45,6 pkt. Jest o 45,6 pkt. niższa od wartości sprzed roku.

Wartości wskaźnika są ujemne we wszystkich badanych przekrojach. W przekroju według wielkości przedsiębiorstwa spadki wyniosły odpowiednio:

• w grupie zatrudnienia do 50 pracowników – 12,7 pkt., do poziomu -27,4 pkt.,
• w grupie od 51 do 250 pracowników – 20,6 pkt., do poziomu -31 pkt.,
• w grupie od 251 do 500 pracowników – 7,8 pkt., do poziomu -14,8 pkt.,
• w grupie ponad 500 pracowników – 17,8 pkt., do poziomu -30,4 pkt.

W przekroju według głównych grup produktowych spadki wartości wskaźnika koniunktury były następujące:

• dla przedsiębiorstw produkujących półprodukty – 14,8 pkt., do poziomu -27,4 pkt.,
• dla przedsiębiorstw produkujących dobra inwestycyjne – 31,8 pkt., do poziomu -35,7 pkt.,
• dla przedsiębiorstw produkujących dobra konsumpcyjne trwałego użytku – 31,5 pkt., do poziomu -50 pkt.,
• dla przedsiębiorstw produkujących nietrwałe dobra konsumpcyjne – 14,9 pkt., do poziomu -24,1 pkt.

Spadki wartości wskaźnika w ujęciu regionalnym były następujące:

• w makroregionie południowym – 11,1 pkt., do poziomu -28,3 pkt.,
• w makroregionie północno-zachodnim – 9,7 pkt., do poziomu -18,6 pkt.,
• w makroregionie południowo-zachodnim – 27,1 pkt., do poziomu -49,1 pkt.,
• w makroregionie północnym – 24 pkt., do poziomu -27 pkt.,
• w makroregionie centralnym – 15 pkt., do poziomu -28,2 pkt.,
• w makroregionie wschodnim – 23,2 pkt., do poziomu -17,1 pkt.,
• w województwie mazowieckim – 29,5 pkt., do poziomu -45,9 pkt.

Także wszystkie salda odpowiedzi na pytania ankiety zmniejszyły swoje wartości. Największe spadki odnotowano dla pytań o ceny wyrobów gotowych i ogólną sytuację gospodarczą w Polsce; wyniosły one odpowiednio: 16,5 i 19,3 pkt. W przypadku pytań o wielkość produkcji, zamówień i zamówień eksportowych spadki sięgnęły odpowiednio: 14,1, 12,6 i 13,4 pkt. Stosunkowo niski spadek, równy 5,9 pkt., zanotowano dla pytania o sytuację finansową przedsiębiorstw. Najmniejszy spadek wartości salda, o 3,3 pkt., dotyczył pytania o poziom zatrudnienia. Znacznie większe spadki wartości wskaźnika i sald miały miejsce w skali roku. W wielu przypadkach przekraczały 30 pkt., sięgając nawet ponad 55 pkt.

Przewidywania przedsiębiorstw dot. rozwoju sytuacji w firmach i gospodarce w najbliższych miesiącach są bardzo pesymistyczne. Największy pesymizm dotyczy perspektyw polskiej gospodarki; wartość salda prognostycznego w przypadku tego pytania wynosi -77,2 pkt. i jest bliska najniższej dotychczas zarejestrowanej (-85,5 pkt. w lutym 2009 r.). Dla produkcji, zamówień, zamówień eksportowych i sytuacji finansowej wartości sald przewidywań także są ujemne i przekraczają 50 pkt. Większy pesymizm wyrażają przedsiębiorstwa publiczne.

Podobnie jak w ocenie stanu bieżącego, najmniejszą zmianę odnotowano dla prognozy wielkości zatrudnienia. Oznacza to, iż producenci nie dokonali jeszcze radykalnych cięć w zatrudnieniu na masową skalę i liczą na nieodległą poprawę koniunktury.


Kontakt do autorów:
prof. Elżbieta Adamowicz
Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
adel@sgh.waw.pl
dr Konrad Walczyk
Wykładowca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kwalcz1@shg.waw.pl

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar