Wydarzenie TEP w regionie pomorskim – PPK okiem ekspertów

Konferencja „Program pracowniczych planów kapitałowych okiem ekspertów” odbyła się 3 kwietnia 2019 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie, którego odbiorcą byli głównie studenci, zorganizowana została przez Koło Naukowe Polityki Gospodarczej oraz Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, które reprezentowane było przez Dyrektora Regionu Pomorze – Filipa Borysewicza. Gościem specjalnym konferencji był prof. Dariusz Filar.

Prelegentami konferencji byli: polityk i przedsiębiorca dr Sławomir Mantzen oraz wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego dr Grzegorz Szczodrowski, którzy dyskutowali nad wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce. Dr Mantzen opisał system emerytalny z perspektywy zagrożeń demograficznych, wskazując, że jest to jedno z największych wyzwań XXI wieku w Polsce i na świecie. Znaczny spadek dzietności powoduje starzenie się społeczeństwa, a to w konsekwencji powoduje coraz większą niesprawność systemu emerytalnego. Skutkiem będą zbyt niskie przyszłe świadczenie emerytalne. Jedynym sposobem zapobiegania tej sytuacji jest samodzielne oszczędzanie oraz oszczędzanie w planach kapitałowych.

Dr Szczodrowski wskazywał, że światowe tendencje są jednoznaczne. Problem emerytalny będzie przybierał na znaczeniu. Każda forma oszczędzania z myślą o emeryturze jest dobra, a im więcej osób przystąpi do mechanizmów oszczędzania tym lepiej. Zaprezentowane szacunki liczbowe wskazały bardzo niskie przyszłe świadczenia emerytalne, a jednym z niewielu sposobów na poprawienie swoich przyszłych finansów jest oszczędzanie w programach typu PPK. Jednocześnie prelegenci wskazali, że dzisiaj trudno jest o jednoznaczną ocenę atrakcyjności PPK, podobnie jak trudne jest oszacowanie przyszłych comiesięcznych świadczeń. W przypadku Pracowniczych Planów Kapitałowych właścicielem środków zgromadzonych jest obywatel, ale dostęp do nich przed okresem emerytalnym będzie utrudniony. Domyślny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych ma spowodować odprowadzanie składek jak największej liczby Polaków. Dopisanie do PPK ma być domyślne, ale wypisanie się pracownika ma być prostą formalnością. Zwrócono również uwagę na zagrożenia legislacyjne w przyszłości, co może spowodować spadek atrakcyjności oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Nie bez znaczenia jest zwiększenie kosztów pracy oraz wykluczenie z programu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wiele z rozwiązań dzisiaj wprowadzanych Pracowniczych Planów Kapitałowych ma cechy wspólne z zaproponowanymi przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich rozwiązaniami Dodatkowego Systemu Emerytalnego z 2014 roku.