Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP, która służy zbieraniu opinii różnych grup profesjonalnych prognostów nt. przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych dla polityki pieniężnej.

Bieżące badanie zostało przeprowadzane w okresie od 16 grudnia 2013 r. do 7 stycznia 2014 r. Wzięło w nim udział 23 ekspertów, w tym: 16 z instytucji finansowych, 6 z ośrodków analityczno-badawczych i jeden z organizacji pracowników.

[download id=”145″ format=”2″]