Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP, która służy zbieraniu opinii różnych grup profesjonalnych prognostów nt. przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych dla polityki pieniężnej.

Bieżące badanie zostało przeprowadzane w okresie od 17 czerwca do 2 lipca 2013 r. Wzięło w nim udział 22 ekspertów, w tym: 16 z instytucji finansowych, 4 z ośrodków analityczno-badawczych i 2 z organizacji pracodawców i pracowników.

[download id=”111″ format=”2″]