Wyniki IX edycji Konkursu Młody Ekonomista

Znamy wyniki IX edycji Konkursu Młody Ekonomista, którego temat przewodni brzmiał „Ochrona środowiska a wolność gospodarcza”. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Leszka Balcerowicza postanowiła przyznać dwie pierwsze nagrody, które otrzymali: Paweł Kowalski (Uniwersytet Warszawski) za pracę pt. „Czy wolność mojego komina jest ograniczona bliskością twojego nosa?” i Maciej Orczyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), którego praca nosi tytuł konkursu, tj. „Ochrona środowiska a wolność gospodarcza”. W zgodnej opinii członków Kapituły obie prace wyróżniają się na tle pozostałych dojrzałym zrozumieniem zagadnienia konkursowego, zastosowaniem wiedzy ekonomicznej i opanowaniem warsztatu naukowego.

Kapituła konkursu postanowiła nie przyznać drugiego i trzeciego miejsca, a wyróżnić, nie przyznając nagrody pieniężnej, trzy kolejne prace: Magdaleny Honkowicz (Uniwersytet Szczeciński) pt. „Ochrona środowiska a wolność gospodarcza”, Karoliny Pisarek (Uniwersytet Warszawski) pt. „O działalności i środowisku” oraz Patryka Wyciska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) pt. „Ochrona środowiska a wolność gospodarcza”.

Instyut Odpowiedzialnych Finansów ufundował dodatkową nagrodę dla lauratów IX edycji KME. Prace dwóch laureatów zostaną opublikowane w monografii poświęconej tematyce gospodarki, klimatu oraz agendy zrównoważonych finansów przygotowywanej na tegoroczny Europejski Kongres Finansowy.

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w kraju organizatorzy postanowili odwołać uroczyste wręczenie nagród, które przewidziane było na 17 marca br. Nowy termin zostanie podany w najbliższym czasie.

Tegoroczna edycja konkursu została zorganizowana we współpracy z Deloitte, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą oraz firmą Rekopol. Parterami wspierającymi konkurs było: Forum Uczelni Ekonomicznych oraz Fundacja Liberté. Patronat honorowy objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a medialny Rzeczpospolita i Radio Kampus.

Maciej Orczyk – Ochrona środowiska a wolność gospodarcza

Paweł Kowalski – Czy wolność mojego komina jest ograniczona bliskością twojego nosa?

Komunikat Prasowy KME 15.04.20