Wysoka inflacja w Polsce uderza w konsumentów i przedsiębiorstwa

Konsumenci stają się coraz biedniejsi. Ich decyzje o zakupach stanowią reakcję na obserwowaną sytuację i są efektem zaniepokojenia o przyszłość. Problemem na dziś jest rosnąca inflacja oraz perspektywy jej dłuższego utrzymywania się.  Sytuacja na rynku pracy jest nadal stabilna, jednak w przyszłości będzie pochodną malejącej siły nabywczej konsumentów i związanej z tym faktem, pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstw. Dlatego też priorytetem banku centralnego powinny być zdecydowane działania zmierzające do ograniczenia dynamiki wzrostu cen.

Publikowane w listopadzie dane wskazują na pogarszającą się, coraz trudniejszą sytuację gospodarstw domowych. Scenariusz spowolnienia konsumpcji staje się faktem. Zgodnie z danymi GUS sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się w październiku zaledwie o 0,7% r/r (wobec wzrostu o 4,1% we wrześniu). Jeśli wyeliminuje się wpływ czynników sezonowych, to okazuje się, że sprzedaż detaliczna  zmniejszyła się w październiku o 1,3% m/m. Pogłębienie spadku sprzedaży w ujęciu rocznym obserwowane jest przede wszystkim na rynku dóbr trwałego użytku: „meble, RTV, AGD” (-5,0% w październiku wobec -4,3% we wrześniu) oraz „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (-5,5% r/r wobec -2,9% r/r). Wysokie ceny odstraszają konsumentów od zakupów paliwa (spadek w październiku o -20,5% r/r.

Dane dla października wskazują na rosnącą dysproporcję między wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników (13,0% r/r), a dynamiką inflacji (17,9% r/r). W ujęciu realnym mamy do czynienia z wyraźnym spadkiem wynagrodzeń, co więcej, spada również wartość funduszu płac. Bardzo odczuwalny wzrost cen podstawowych towarów i usług w relacji do dochodów musi przekładać się na zachowanie konsumentów. Z jednej strony, mamy do czynienia z ograniczeniami w wydatkach, a z drugiej – z poszukiwaniem przez konsumentów możliwości sfinansowania podstawowych lub planowanych wcześniej wydatków. W pierwszym przypadku nie chodzi wyłącznie o podejmowanie decyzji o zakupach tańszych „zamienników” droższych produktów, ale przede wszystkim o rezygnację z zakupów lub korzystania z usług, które zdaniem konsumentów nie są niezbędne. W drugim przypadku odnoszącym się do planowanych wydatków gospodarstw domowych, będziemy (i już jesteśmy) świadkami ich ograniczania (np. na rynku nieruchomości). Natomiast w przypadku dóbr konsumpcyjnych, które są niezbędne do życia, będziemy obserwować przechodzenie konsumentów do sektora pozabankowego. Już rośnie dysproporcja między wolumenem pożyczek zaciąganych przez gospodarstwa domowe w sektorze pozabankowym i kredytów niehipotecznych (z przewagą dla tych pierwszych). Oczywiście będzie to oznaczało spore kłopoty w przyszłości, zarówno jeśli chodzi o kondycję finansową gospodarstw domowych, jak i generowany przez nie w przyszłości popyt. 

Dla przedsiębiorstw coraz niższy popyt nie jest jedynym zmartwieniem. Presja kosztowa coraz wyraźniej wpływa na ich wyniki. W III kwartale wskaźnik rentowności obrotu netto firm niefinansowych spadł do 4,5 proc.(poziom o 1,4 pp niższy niż w III kw. 2021 i 1,6 pp niższy niż w II kw. 2022). Nie nastrajają pozytywnie również badania koniunktury GUS: w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury znajduje się poniżej średniej długookresowej we wszystkich obszarach. Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji budownictwo (minus 22,6), przetwórstwo przemysłowe (minus 20,6) oraz zakwaterowanie i gastronomia (minus 19,3). 

Sytuacja na rynku pracy na razie jest stabilna, stopa bezrobocia w październiku wynosiła 5,1%. Jednak należy zauważyć, że po 3 kwartałach tego roku zwiększyła się relacja liczby osób niepracujących do  pracujących (badania BAEL).

Im dłużej będzie trwał okres podwyższonej inflacji, tym bardziej będzie  pogarszała się sytuacja konsumentów. Zmiany w zakupach klientów, w średnim i dłuższym okresie będą coraz silniej wpływały na rynek pracy. W znacznym stopniu będzie to efekt wysokich cen, które będą ograniczały coraz silniej popyt i będą wpływały na decyzje przedsiębiorstw o wstrzymywaniu rekrutacji lub zmniejszaniu  zatrudnienia. 

Dlatego tak ważne jest skrócenie okresu, w którym dynamika inflacji jest powyżej celu NBP. 

dr Jarosław Janecki, TEP

jaroslaw.janecki@tep.org.pl

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych. 

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar