Bohdan Wyżnikiewicz

Wiceprzewodniczący Rady TEP

Doktor nauk ekonomicznych (UW, 1984), absolwent ekonometrii (SGPiS, 1970), absolwent Liceum Staszica (wówczas Gottwalda) w Warszawie. Stypendysta Fulbrighta (1975/1976). W latach 70. pracował jako statystyk w GUS, w latach 1991-1992 na stanowisku prezesa. Inne miejsca pracy: Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (1977-1980), Instytut Polityki Naukowej (1982-1984), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN (1985-1990). Od roku 1992 w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.