Za wcześnie na świętowanie wygranej z inflacją  (7/2024)

Po miesiącach spadku inflacji przed nami okres wzrostu jej dynamiki. I prawdopodobnie także oczekiwań inflacyjnych. Podstawowe stopy procentowe NBP zapewne przez dłuższy czas pozostaną bez zmian, ale nie możemy być pewni, że zagwarantuje to ustabilizowanie cen w średnim okresie, zgodnie z celem polityki pieniężnej. 

Brak zmian stóp procentowych przez RPP w ostatnich miesiącach nie zaskakuje. Prowadzenie w dzisiejszych warunkach jeszcze luźniejszej polityki pieniężnej byłoby błędem, który wpłynąłby na wydłużenie perspektywy stabilizacji cen w średnim okresie. Perspektywa wzrostu dynamiki inflacji w kolejnych miesiącach tego roku oraz bardzo luźna polityka fiskalna dają podstawę do poważnego zastanowienia, czy aktualny poziom stóp procentowych jest optymalny z punktu widzenia zagrożeń inflacyjnych będących przed nami. Miejmy nadzieję, że dane o niższej inflacji w I kwartale tego roku nie przysłonią niepewnej sytuacji z jaką będziemy mieli do czynienia w miesiącach kolejnych.

Doświadczenie pokazuje, że władze monetarne często skłonne są do zbyt wczesnego ogłaszania końca walki z inflacją. Dr Anil Ari z wraz z czterema innymi ekonomistami Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikowali w ubiegłym roku wyniki badań ponad 100 wstrząsów inflacyjnych od lat 70. XX wieku. Okazuje się, że w przypadku 60 proc. badanych krajów powrót do inflacji sprzed szoku zajmował średnio trzy lata, a w przypadku 40 proc. – nawet pięć lat. Autorzy badań zwracają na często powtarzający się błąd zbyt szybkiego ogłoszenia zwycięstwa nad inflacją i przedwczesnego luzowania polityki pieniężnej. Chcąc uniknąć takich błędów, banki centralne powinny ostrzegać, że walka z inflacją jeszcze się nie skończyła, mimo że dane już wskazują na umiarkowaną presję cenową. 

Ekonomiści MFW zwracają uwagę, że banki centralne, które prowadziły bardziej restrykcyjną politykę pieniężną i uporały się szybko z inflacją, w krótkim okresie odnotowały niższy wzrost gospodarczy niż te kraje, które prowadziły łagodniejszą politykę pieniężną. Jednak w perspektywie średnio- i długoterminowej ta zależność się odwraca. Pięć lat po szoku inflacyjnym kraje, które poradziły sobie z inflacją, odnotowały wyższy wzrost gospodarczy i niższe bezrobocie niż gospodarki, które pozwoliły na dłuższe utrzymanie się nadmiernego wzrostu cen. W średnim i długim okresie skumulowane straty wynikające z nierozwiązanego problemu wysokiej inflacji okazują się być boleśniejsze. Kraje, w których dopuszcza się do dłuższego utrzymywanie się inflacji, płacą ostatecznie wyższy rachunek. Problem jednak w tym, że ocena polityki pieniężnej zazwyczaj odbywa się w krótkim horyzoncie. 

Podczas marcowej konferencji prezesa NBP kluczowym słowem była niepewność. To oczywiste, że każdej naszej decyzji towarzyszy niepewność. Wymieniane przez prezesa NBP czynniki, które na nią wpływają, nie są czynnikami nowymi, znane są co najmniej od kilku miesięcy. Warto natomiast pamiętać, że jednym z zadań władz monetarnych jest ograniczanie niepewności. Jest to możliwe między innymi dzięki odpowiedniej komunikacji z otoczeniem, minimalizowaniu asymetrii informacji i podejmowaniu optymalnych decyzji na podstawie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy. 

Testem dla RPP będzie zatem sposób w jaki Rada zareaguje na czekający nas wzrost dynamiki inflacji. Dopiero obniżenie inflacji do celu, wraz z jednoczesnym zakotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych w średnim okresie, może świadczyć o zwycięstwie nad inflacją. 

Jarosław Janecki

Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu I teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar