Zapraszamy do lektury pierwszych raportów z projektu ‘rolnego’

Pierwsze cztery raporty cząstkowe (pierwsze wersje, które w krótszej formie wejdą do raportu całościowego) z projektu pn. Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej są już dostępne – Raporty cząstkowe.

Analizę zmian regulacyjnych w okresie od 2011 roku i ich konsekwencje dla struktury własności i wielkości gospodarstw rolnych (raport nt. Rynku ziemi rolniczej) jej autor Józef Pyrgies podsumowuje następująco: „Jako konsekwencji nadmiernej ingerencji w obrót ziemią rolniczą należy oczekiwać spowolnienia przemian strukturalnych w rolnictwie i osłabienia pozycji konkurencyjnej polskiego rolnictwa w porównaniu do rolnictwa innych krajów Wspólnoty, a także w odniesieniu do innych sektorów gospodarki.” Kolejne trzy raporty przygotowane przez ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczą rolnictwa w szczególnym regionie, jakim jest Małopolska. Wojciech Sroka przedstawia „Zmiany struktur agrarnych w województwie małopolskim”; Wiesław Musiał pisze o „Przyrodniczych, ekonomicznych, i społecznych uwarunkowaniach przemian w rolnictwie obszarów górzystych na przykładzie polskich Karpat”, a Tomasz Wojewodzic o „Wykorzystaniu koncepcji kosztów likwidacji gospodarstwa rolnego w rozważaniach nad barierami poprawy struktury agrarnej w województwie małopolskim”.
Wkrótce opublikujemy trzy kolejne raporty.