Rozpoczynamy cykl seminariów Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej

Rozpoczynamy cykl seminariów

Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej:  konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy

na kanwie książki:

  „A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021” by Alan S. Blinder 

Pierwsze seminarium pt.

 Jaka powinna być reakcja polityki pieniężnej na szoki podażowe?

odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia 2023 r., godz. 17:30-19:45 (w formule hybrydowej)

Link do połączenia on-line

Informacja o cyklu seminariów

Celem cyklu seminariów „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy” jest dyskusja i odpowiedzenie na następujące pytania:

 • jakie obszary w tej polityce można uznać za pole szerokiego konsensusu, 
 • w jakich obszarach występują wyraźne alternatywne stanowiska,
 • w jakich obszarach brak jeszcze dostatecznie rozwiniętych wyjaśnień.

Podstawą dyskusji na seminariach będzie książka „A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021” by Alan S. Blinder (Princeton University Press, Princeton and Oxford 2022). Tytuł książki świadomie nawiązuje do słynnego dzieła Miltona Friedmana i Anny Schwartz „A Monetary History of the United States, 1867-1960” (Princeton University Press 1963), które stało się kluczowe dla wyjaśnienia źródeł wielkiego Kryzysu lat 1930. Blinder zajmuje się jednak nie tylko polityką monetarną, lecz również polityką fiskalną i interakcją między tymi dwoma segmentami polityki stabilizacyjnej. Ostanie wydarzenia odnotowane w książce to wzrost inflacji w końcu 2021 r. i w pierwszym kwartale 2022 r. oraz rosyjska inwazja na Ukrainę. Autor prezentuje w uporządkowany sposób główne wątki dyskusji dotyczące skuteczności narzędzi polityki stabilizacyjnej oraz pokazuje jakie narzędzia były faktycznie stosowane i jakie zjawiska w realnej gospodarce temu towarzyszyły. Ksiązka Blindera może stanowić punkt startowy do dyskusji nad współczesną polityką makroekonomiczną. W trakcie dyskusji będziemy oczywiście odwoływali się również do innych książek lub artykułów poruszających wybrane przez nas tematy.

Organizatorzy i moderatorzy

Organizatorem cyklu seminarium jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Moderatorami cyklu seminariów są: 

 • dr Jarosław Janecki, przewodniczący Rady TEP, wykładowca SGH, b. główny ekonomista Banku Societe Generale S.A. w Polsce, kontakt: jaroslaw.janecki@sgh.waw.pl tel. +48 601 072 268
 • Stefan Kawalec – prezes firmy doradczej Capital Strategy, b.  wiceminister finansów, członek założyciel TEP, kontakt: skawalec@capitalstrategy.pl tel. +48 601 293 985
 • dr Ernest Pytlarczyk – główny ekonomista Banku Pekao S.A., kontakt: ernest.pytlarczyk@gmail.com tel. +48 510 029 171
 • dr hab. Andrzej Rzońca – prof. SGH, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, b. członek Rady Polityki Pieniężnej, b. przewodniczący Rady TEP, kontakt: andrzej.rzonca@gmail.com tel. +48 885 160 444

Uczestnicy

Seminaria będą miały dwa kręgi uczestników:

 1. Krąg osób współtworzących seminarium, indywidualnie zaproszonych przez moderatorów, które będą uczestniczyły w formie fizycznej (z możliwością w sytuacjach wyjatkowych udziału video).
 2. Krąg osób uczestniczących on-line, mających możliwość przesyłania pytań lub komentarzy poprzez czat – ten krąg nie będzie w żaden sposób ograniczony.

Program pierwszego seminarium cyklu

(czwartek 27 kwienia 2023 r. godz. 17:30-19:45)

Cześć I  Wprowadzenie do cyklu seminariów

 • Jarosław Janecki i Andrzej Rzońca – otwarcie cyklu przez reprezentantów organizatowów 
 • Stefan Kawalec – Przedstawienie celu i formuly cyklu seminariów

Część II Seminarium nt. Jaka powinna być reakcja polityki pieniężnej na szoki podażowe?

Prowadzenie: Jarosław Janecki

 • Wystąpienia wstępne referentów:
  • Ignacy Morawski (założyciel ośrodka analitycznego SpotData, główny ekonomista „Pulsu Biznesu”) – przedstawienie ujęcia tematu w książce Alana Blindera
  • Andrzej Rzońca
  • Ernest Pytlarczyk
 • Dyskusja uczestników współtworzących seminarium
 • Głosy końcowe referentów

Harmonogram kolejnych spotkań

Spotkania cyklu odbywać się będą raz na miesiąc, z przerwą wakacyjną. 

Terminy czterech pierwszych spotkań:

27 kwietnia 2023 (czwartek), 17:30-19:45: Jaka powinna być reakcja polityki pieniężnej na szoki podażowe?

16 maja 2023 (wtorek),       17:30-19:30: temat będzie podany na spotkaniu w dniu 27 kwietnia 2023 r.

13 czerwca 2023 (wtorek),      17:30-19:30: temat będzie ustalony później

19 września 2023 (wtorek),     17:30-19:30: temat będzie ustalony później

Terminy następnych spotkań zostaną ustalone później:

Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach !

Pytania, a także sugestie dotyczące tematyki prosimy kierować do moderatorów (patrz: dane kontaktowe wyżej). 

Moderatorzy

Jarosław Janecki Stefan Kawalec Ernest Pytlarczyk Andrzej Rzońca