Seminarium: Czy da się obniżać inflację nie powodując wzrostu bezrobocia?

Cykl seminariów

Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej:  konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy

na kanwie książki:

 „A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021” by Alan S. Blinder 

Trzecie seminarium pt.

Czy da się obniżać inflację nie powodując wzrostu bezrobocia?

odbędzie się we wtorek, 13 czerwca 2023 r., godz. 17:30-19:30 

Link do połączenia on-line

(MS Teams)

Informacja o cyklu seminariów

Celem cyklu seminariów „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy” jest dyskusja i odpowiedzenie na następujące pytania:

 • jakie obszary w tej polityce można uznać za pole szerokiego konsensusu, 
 • w jakich obszarach występują wyraźne alternatywne stanowiska,
 • w jakich obszarach brak jeszcze dostatecznie rozwiniętych wyjaśnień.

Podstawą dyskusji na seminariach będzie książka „A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021” by Alan S. Blinder (Princeton University Press, Princeton and Oxford 2022). Tytuł książki świadomie nawiązuje do słynnego dzieła Miltona Friedmana i Anny Schwartz „A Monetary History of the United States, 1867-1960” (Princeton University Press 1963), które stało się kluczowe dla wyjaśnienia źródeł wielkiego Kryzysu lat 1930. Blinder zajmuje się jednak nie tylko polityką monetarną, lecz również polityką fiskalną i interakcją między tymi dwoma segmentami polityki stabilizacyjnej. Ostanie wydarzenia odnotowane w książce to wzrost inflacji w końcu 2021 r. i w pierwszym kwartale 2022 r. oraz rosyjska inwazja na Ukrainę. Autor prezentuje w uporządkowany sposób główne wątki dyskusji dotyczące skuteczności narzędzi polityki stabilizacyjnej oraz pokazuje jakie narzędzia były faktycznie stosowane i jakie zjawiska w realnej gospodarce temu towarzyszyły. Ksiązka Blindera może stanowić punkt startowy do dyskusji nad współczesną polityką makroekonomiczną. W trakcie dyskusji będziemy oczywiście odwoływali się również do innych książek lub artykułów poruszających wybrane przez nas tematy.

Organizatorzy i moderatorzy

Organizatorem cyklu seminarium jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Moderatorami cyklu seminariów są: 

 • dr Jarosław Janecki, przewodniczący Rady TEP, wykładowca SGH, b. główny ekonomista Banku Societe Generale S.A. w Polsce, kontakt: jaroslaw.janecki@sgh.waw.pl tel. +48 601 072 268
 • Stefan Kawalec – prezes firmy doradczej Capital Strategy, b.  wiceminister finansów, członek założyciel TEP, kontakt: skawalec@capitalstrategy.pl tel. +48 601 293 985
 • dr Ernest Pytlarczyk – główny ekonomista Banku Pekao S.A., kontakt: ernest.pytlarczyk@gmail.com tel. +48 510 029 171
 • dr hab. Andrzej Rzońca – prof. SGH, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, b. członek Rady Polityki Pieniężnej, b. przewodniczący Rady TEP, kontakt: andrzej.rzonca@gmail.com tel. +48 885 160 444

Uczestnicy

Seminaria będą miały dwa kręgi uczestników:

 1. Krąg osób współtworzących seminarium, indywidualnie zaproszonych przez moderatorów, które będą uczestniczyły w formie fizycznej (z możliwością w sytuacjach wyjatkowych udziału video).
 2. Krąg osób uczestniczących on-line, mających możliwość przesyłania pytań lub komentarzy poprzez czat – ten krąg nie będzie w żaden sposób ograniczony.

Program trzeciego seminarium cyklu

wtorek 13 czerwca 2023 r. godz. 17:30-19:30

Czy da się obniżać inflację nie powodując wzrostu bezrobocia?

Prowadzenie: Stefan Kawalec

 • Wystąpienia wstępne referentów:
  • Ignacy Morawski (założyciel ośrodka analitycznego SpotData, główny ekonomista „Pulsu Biznesu”) – przedstawienie ujęcia tematu w książce Alana Blindera
  • Prof. Joanna Tyrowicz (Uniwersytet Warszawski, członkini RPP)
  • Dr Mirosław Gronicki (minister finansów w latach 2004-2005)
  • Kamil Sobolewski (główny ekonomista Pracodawców RP)
 • Dyskusja uczestników współtworzących seminarium 
 • Głosy końcowe referentów

Sporządzenie projektu wniosków z seminarium: dr Ernest Pytlarczyk

Spotkania cyklu odbywają się raz na miesiąc, z przerwą wakacyjną. 

Terminy czterech pierwszych spotkań:

 1. 27 kwietnia 2023 (czwartek), Jaka powinna być reakcja polityki pieniężnej na szoki podażowe?
 2. 16 maja 2023: Rola oraz koordynacja polityki monetarnej i fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki.
 3. 13 czerwca 2023: (wtorek), 17:30-19:30: Czy da się obniżać inflację nie powodując wzrostu bezrobocia?
 4. 19 września 2023 (wtorek), 17:30-19:30: Czy da się obniżać deficyt budżetowy nie powodując spowolnienia gospodarki i wzrostu bezrobocia?

Terminy następnych spotkań zostaną ustalone później.

Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach !

Pytania, a także sugestie dotyczące tematyki prosimy kierować do moderatorów (patrz: dane kontaktowe wyżej). 

Moderatorzy

Jarosław Janecki, Stefan Kawalec, Ernest Pytlarczyk, Andrzej Rzońca