Zaproszenie na debatę pt. „Reguła budżetowa czy rada fiskalna? Fałszywa alternatywa.”

Towarzystwo Ekonomistów Polskich wraz ze Szkołą Główną Handlową zapraszają na debatę pt. „Reguły budżetowe czy rada fiskalna? Fałszywa alternatywa”, która odbędzie się 15 stycznia br., w godzinach 12:00 – 15:00, w Aulii I, budynek C, Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 128 w Warszawie.

Otwarcie debaty: Prof. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wprowadzenie: SRW – spojrzenie praktyczne – dr Sławomir Dudek – TEP, Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Panel ekspercki: Moderator: Marek Chądzyński („Dziennik Gazeta Prawna”)

Monika Kurtek – główna ekonomistka, Bank Pocztowy S.A.

prof. Marta Postuła – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

dr Marek Dietl – prezes GPW

Ludwik Kotecki – Instytut Odpowiedzialnych Finansów – CMS, były Wiceminister Finansów

Leszek Skiba – Wiceminister Finansów

dr Mateusz Szczurek – Europejska Rada Budżetowa, były Minister Finansów

Bartłomiej Wiczewski – ECFIN Komisja Europejska

Tematy dyskusji:

Dokonanie oceny skuteczności i przydatności reguł budżetowych w kontekście polskiej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Czy SRW była skuteczna? Czy jest wystarczająco przejrzysta?

Czy reguła wydatkowa wpłynęła na podejście do planowania i wydatkowania środków publicznych?

Czy reguły numeryczne to zbędny „kaganiec” czy instrument nieodzowny w osiągnięciu założonych celów fiskalnych?

Czy polskie ramy fiskalne wymagają wzmocnienia, złagodzenia, bądź innych zmian, w szczególności w kontekście spowolnienia wzrostu? Jakie zmiany byłyby wiarygodne dla rynków finansowych i zgodne z prawem UE?

Wiarygodność ram fiskalnych – po co, jak i ewentualnie kiedy można je zmieniać? Jak taki proces powinien wyglądać? Konsensus ponad podziałami?

Czy rada fiskalna może zastąpić regułę wydatkową? Teoria a praktyka, regulacje UE?

Osoby chętne do uczestnictwa w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie obecności do 13 stycznia 2020 r. na adres: dorota.olszewska@tep.org.pl


ORGANIZATORZY

partnerzy_sgh


WSPARCIE


PATRONAT MEDIALNY