Zawieszenie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady TEP przez Ryszarda Petru

Rada TEP informuje, iż w związku z bieżącym zaangażowaniem Pana Ryszarda Petru w działalność polityczną, z dniem 30 czerwca 2015 zawiesił on pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady. Rada powierzyła pełnienie obowiązków Przewodniczącego Panu dr. Bohdanowi Wyżnikiewiczowi, Wiceprzewodniczącemu Rady.