Zbliża się punkt zwrotny?

„Spowolnienie czy recesja w polskiej gospodarce? Przez ostatnie sześć kwartałów notujemy malejące tempo wzrostu PKB. Takie „schodkowe” zmiany tempa wzrostu są normalną sytuacją w gospodarce rynkowej i pokazują w ten sposób przebieg cyklu koniunkturalnego”- pisze Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprzewodniczący Rady TEP.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem Bohdana Wyżnikiewicza na temat stadium cyklu koniunkturalnego, w którym znajduje się polska gospodarka:

www.biznes.pl/wiadomosci/kraj/zbliza-sie-punkt-zwrotny,5565845,1,news-detal.html