Żegnamy dr Michała Zielińskiego, członka założyciela TEP

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w poniedziałek 2 maja 2016 roku zmarł w Lublinie w wieku 67 lat dr Michał Zieliński, członek założyciel naszego Towarzystwa. Był znakomitym ekonomistą o szerokich zainteresowaniach i cenionym publicystą.

Michał Zieliński pracował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w 1980 roku zakładał uczelnianą Solidarność. Był też działaczem komisji zakładowej i podziemia solidarnościowego.

W późniejszym okresie prowadził szeroką działalność publicystyczną pisząc do lokalnych i najważniejszych ogólnopolskich mediów. Wiedzę ekonomiczną popularyzował także współpracując z lubelskim oddziałem Telewizji Polskiej. Był humanistą wrażliwym na rzeczywistość. Tworzył i prowadził nie tylko programy ekonomiczne, ale także historyczne i polityczne. W 1996 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Kisiela. „Sprawy gospodarki i ekonomii potrafi opisywać w sposób nie tylko zrozumiały, lecz również z należytym dystansem i poczuciem humoru” trafnie podkreślono w uzasadnieniu werdyktu kapituły. Jego przywiązanie do idei wolnego rynku i do zdrowego rozsądku w życiu gospodarczym było imponujące.
W 2004 roku otrzymał nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie przyznała mu ją za współtworzenie konkursu na najgorszy pomysł gospodarczy o nagrodę „Złamanego Grosza” w tygodniku „Wprost”. Prezydent Lublina nagrodził Go w 2013 roku za długoletnią pracę i wkład w rozwój dziennikarstwa.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich zawsze mogło liczyć na Jego wsparcie. Między innymi kilka lat temu uczestniczył w projekcie edukacyjnym finansowanym przez NBP poświęconym rozpowszechnianiu wiedzy na temat inflacji wśród studentów kilku uczelni polskich. Do udziału w projekcie przygotował się bardzo starannie, a jego komentarze do sposobu przedstawiania kwestii cen w prasie bulwarowej były majstersztykiem.

Błyskotliwa inteligencja i poczucie humoru Michała Zielińskiego pozostawały na długo w pamięci rozmówców. Będzie nam bardzo Go brakowało.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich