Żegnamy Jana Macieję, członka założyciela TEP

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 27 lipca 2019 roku zmarł w wieku 87 lat dr Jan Macieja, członek założyciel naszego Towarzystwa.

Należał do grona dobrych ekonomistów czynnie angażujących się w transformację polskiej gospodarki w wolnej Polsce.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (rocznik 1958), tamże obronił pracę doktorską (1965). Bezpośrednio po zakończeniu studiów rozpoczął pracę na SGPiS najpierw jako asystent, potem adiunkt, następnie docent. W Szkole pracował do 1978 r. Pełnił tam funkcję wicedyrektora (1973-74) a następnie dyrektora (1974- 75) Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGPiS. Odbył staże zagraniczne w Chicago University i Carnegie – Mellon University, Instytucie Nauk Ekonomicznych AN ZSRR, w Seton Hall University, w Manchester University. Pracował jako visiting professor na Columbia University (1976). Był też doradcą the US Office of Education ds. opiniowania programów nauczania na studiach ekonomicznych.

W latach 1980–1981 był dyrektorem Rządowego Centrum Informatyki, a po utworzeniu w 1982 r. Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, jego długoletnim pracownikiem naukowym. Współautor „Listy 500 największych przedsiębiorstw”. W latach 2002-2010 kierownik projektów badawczych: „Mikroekonomiczne filary wzrostu polskiej gospodarki” i „Perły polskiej gospodarki”.

Swoją wiedzę wykorzystał praktycznie włączając się w 1989 r. w transformację systemu gospodarczego Polski; zajął się wówczas reformą górnictwa. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego objął obowiązki dyrektora generalnego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu odpowiedzialnego za energetykę (1989–1990). Górnictwo było wówczas w zapaści i Janek miał wielkie zasługi w jego restrukturyzacji w tamtym okresie. Doprowadził m.in. do usamodzielnienia kopalni. Później był ekspertem wspierającym rządy swoją wiedzą, był także publicystą aktywnie komentującym politykę gospodarczą w górnictwie, i funkcjonowanie górnictwa.

Janek miał wolnorynkowe poglądy i był bardzo aktywny; naturalne było więc jego włączenie w inicjatywę grupy ekonomistów, która założyła nasze Towarzystwo. W pierwszych latach był we władzach TEP pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

Prywatnie wielką pasją Janka były szachy; ich popularyzacji w Polsce poświecił dużą część swego czasu i energii począwszy od lat 1990. Ma ogromne zasługi w odtworzeniu j silnej pozycji polskie w szachach w ostatnich 30 latach. Był wiceprezesem Polskiego Związku Szachowego w latach 2003–2004 i prezesem Klubu Szachowego Polonia Warszawa (2004–2014. Środowisko działaczy szachowych Polonii, któremu przewodził, zorganizowało w latach 1990–2017 m.in. ponad 50 wielkich, międzynarodowych imprez szachowych, na które co roku przyjeżdżało do Warszawy ponad 1000 zawodników z kilkudziesięciu krajów Europy i świata. Jego syn, Bartłomiej Macieja był przez pewien czas mistrzem Europy i kandydatem na mistrza świata w szachach.

Zapamiętamy go jako pogodnego, dzielnego i życzliwego człowieka, pozytywnie myślącego i kipiącego energią.

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Wspomnienie zmarłego Jana Maciei na łamach dziennika „Rzeczpospolita” z dn. 31 lipca 2019 r.