28
Lip

1

Zmarł Profesor Janusz Beksiak

28-07-2014

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Janusza Beksiaka

Wybitnego ekonomisty, współzałożyciela i aktywnego członka naszego Towarzystwa, cenionego nauczyciela akademickiego, autora ważnych opracowań z dziedziny ekonomii i historii gospodarczej, niestrudzonego propagatora idei liberalnych, szczególnie cenionego za prace dotyczące  transformacji polskiej gospodarki, szlachetnego i odważnego człowieka, bezkompromisowego w głoszeniu swoich poglądów.
Będzie nam Go brakowało.

Żonie i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Towarzystwo Ekonomistów Polskich

Comment (1)

  • Ulrike

    I just need to know how to get a website started. I want to make a fan site for a new band. I know that I have to pay for a domain, but I’m confused about how to purchase & build a website. Help please? Thanks in advance! (:. Thanks everyone! (:.

Reply