Zmarł Profesor Janusz Beksiak

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Janusza Beksiaka

Wybitnego ekonomisty, współzałożyciela i aktywnego członka naszego Towarzystwa, cenionego nauczyciela akademickiego, autora ważnych opracowań z dziedziny ekonomii i historii gospodarczej, niestrudzonego propagatora idei liberalnych, szczególnie cenionego za prace dotyczące  transformacji polskiej gospodarki, szlachetnego i odważnego człowieka, bezkompromisowego w głoszeniu swoich poglądów.
Będzie nam Go brakowało.

Żonie i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Towarzystwo Ekonomistów Polskich