Zwołanie Walnego Zebrania Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Informujemy, że na podstawie paragrafu 9 Statutu Towarzystwa Ekonomistów Polskich Członkowie Rady TEP zwołują Walne Zebranie Towarzystwa 27 września 2022 r. o godz. 17.00 w Warszawie.

W przypadku braku możliwości osobistego udziału w zebraniu, uprzejmie prosimy o
przekazanie swojego pełnomocnictwa uczestniczącemu członkowi TEP.
Prosimy uprzejmie o potwierdzenie swojego udziału do 23 września br. na
adres: sekretariat@tep.org.pl.