Konferencja 20 lat TEP

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasze Towarzystwo obchodzi w 2015 roku dwudziestolecie istnienia. Jesienią 1993 r. roku grupa ekonomistów i prawników wyszła z inicjatywą powołania stowarzyszenia zrzeszającego osoby, którym bliska jest idea wolności gospodarczej i zasada krzewienia idei wolnego rynku. Inicjatywa zakończyła się pomyślnie zarejestrowaniem w 1994 roku Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Założycielami TEP były 32 osoby.

Członków TEP łączy przekonanie, że to wolny rynek i własność prywatna zapewniają rozwój gospodarczy i wysoki poziom życia społeczeństw. Opowiadamy się za wolnością gospodarczą, za ograniczaniem barier administracyjnych i za przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji. Bliskie naszym poglądom jest liberalne podejście do polityki gospodarczej. Naszą troską jest podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie przy pełnej świadomości trudności w realizacji takiego zadania.

Przez minione 20 lat działalność Towarzystwa toczyła się w dwóch nurtach: pierwszy – to wyjaśnianie opinii publicznej natury zjawisk współczesnej gospodarki, drugi – to popularyzowanie idei gospodarki rynkowej. Cykliczne panele dyskusyjne TEP z udziałem wybitnych polskich ekonomistów stały się szeroko komentowanym przez media wydarzeniem poruszającym najistotniejsze kwestie gospodarcze naszego kraju. Przykładami działań edukacyjnych są konkursy na esej rozpisywane wśród studentów, czy artykuły w prasie lokalnej mające na celu rozszerzanie wiedzy ekonomicznej czytelników.

Organizacje społeczne uświetniają swoje jubileusze konferencjami okolicznościowymi i publikacjami. Zgodnie z wolą wyrażoną przez członków Towarzystwa zgromadzonych na tegorocznym majowym Walnym Zebraniu TEP, Rada Towarzystwa zorganizowała w dniu 18 listopada konferencję pt. „Kapitalizm – fakty i iluzje”. Odbyła się ona w Warszawie, w Domu Dziennikarza, ul. Foksal 3/5.

Partnerzy konferencji

Patron medialny