O gospodarce

Mapa drogowa GPW dla raportowania czynników pozafinansowych w działalności przedsiębiorstw (ESG)

W związku z wejściem w życie unijnych przepisów dotyczących ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), rośnie popyt inwestorów na informacje dotyczące czynników pozafinansowych – środowiskowych, społecznych i z obszaru ładu korporacyjnego (ESG) w działalności przedsiębiorstw.

Powody, dla których tej inflacji nie należy lekceważyć

Szybki szacunek GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wskazuje, że osiągnął on 5 proc. w ujęciu rok do roku. To zła informacja, która z pewnością będzie wpływała na decyzje konsumentów i przedsiębiorców.