O gospodarce

Wysoka inflacja zostanie z nami na dłużej

Wysoka dynamika cen będzie nam towarzyszyła przez cały 2022 rok. Wpływ na taką sytuację będą miały przede wszystkim rosnące ceny surowców energetycznych oraz żywności. Do tego dochodzą inflacyjne czynniki generowane przez rynek pracy (realizacja „inflacyjnych” podwyżek płac,…

Gospodarka USA utrzymuje wysokie tempo wzrostu

Gospodarka amerykańska wkracza w 2022 rok w niezłej formie. Konsumenci i przedsiębiorcy wykazują nadal solidną kondycję finansową.

Proinflacyjna „tarcza antyinflacyjna”

Tzw. „tarcza antyinflacyjna” zwiększa ekspansywność polityki makroekonomicznej i ma działanie proinflacyjne.

Konsekwencje wzrostu cen zbóż

Obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen zbóż na polskim rynku wpływa na  ceny płacone przez konsumentów.