O gospodarce

Kapitulacja przed inflacją?

Rada Polityka Pieniężnej (RPP) na październikowym posiedzeniu podjęła zaskakującą decyzję o utrzymaniu podstawowej stopu procentowej na poziomie 6,75 proc. oraz zapowiedziała  ewentualne kontynuowanie lub koniec cyklu podwyżek stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu RPP. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy…

Przemysł w Polsce i w Europie słaby

We wrześniu 2022 r. wskaźnik PMI, oceniający koniunkturę w polskim przemyśle, wzrósł z 40,9 w sierpniu do poziomu 43, ale ciągle pozostaje na poziomie wskazującym na duży pesymizm biznesowy – podał Markit Economics.  Firmy przemysłowe działające w Polsce wskazały we wrześniowym badaniu na spadek…

Inflacja uderza we wzrost gospodarczy

Jesteśmy świadkami „podwójnego uderzenia” w gospodarkę. Z jednej strony – rosnące światowe ceny surowców naturalnych, energii elektrycznej, gazu, a z drugiej – ograniczenia podaży tychże dóbr , w wyraźny sposób ograniczają i będą ograniczać aktywność gospodarczą w Polsce. Siła…

Zielone obligacje – kluczowy instrument finansowania zrównoważonej przyszłości

Zielone obligacje są obecnie najpopularniejszą na świecie formą dłużnego finansowania projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Do korzyści wynikających z emisji zielonych obligacji należy zaliczyć m.in. sygnalizowanie przez emitenta zaangażowania w transformację działalności poprzez realizację „zielonych” inwestycji, czy potencjalnie wyższy popyt inwestorów…

Jak przeciwdziałać marnotrawstwu żywności – inicjatywy globalne

Konieczność przeciwdziałania marnotrawstwu żywności jako jeden z podstawowych sposobów zapewnienia trwałego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych staje się w ostatnich latach…

W Polsce marnujemy 5 mln ton żywności rocznie

Z najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że łącznie marnujemy prawie 5 mln ton żywności. Do strat i marnowania żywności dochodzi w całym łańcuchu żywnościowym, począwszy od produkcji rolniczej, przez przetwórstwo i dystrybucję aż do konsumpcji, odpowiedzialne za marnotrawstwo żywności są wszystkie podmioty wchodzące w skład…