[dt_hr_title tag=’h2′]III EDYCJA KONKURSU[/dt_hr_title]

Co zrobić by Polska stała się gospodarczym tygrysem?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pracami nagrodzonymi w III edycji konkursu.

[dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]NAGRODZONE PRACE[/dt_hr_title] [dt_sc_tabs_horizontal] [dt_sc_tab title=”I Miejsce”] Adam Pigoń – Szkoła Główna Handlowa, Kierunek Ekonomia, II rok studiów magisterskich

W pracy zawarta jest próba znalezienia odpowiedzi na zadane w tytule py- tanie: ”co zrobić by Polska stała się gospodarczym tygrysem?”. Na podstawie literatury teoretycznej oraz empirycznej wskazane są podstawowe kierunki reform mających na celu umożliwienie osiągania przez polską gospodarkę dynamicznego i długotrwałego wzrostu…

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”II Miejsce”] Przemysław Pryszcz – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski Quantitative Finance, I rok studiów mgr.

Niniejszy esej stanowi próbę zdiagnozowania obecnej sytuacji gospodarczej Polski oraz przedstawia propozycje reform tych obszarów gospodarki, które wymagają mobilizacji w zakresie polityki gospodarczej. Przez ostatnie 22 lata Polska udowodniła, iż przemiany ustrojowe oraz głębokie, całościowe reformy mogą wprowadzić kraj na podwyższoną…

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”III Miejsce”] Agata Porębska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna, Studia uzupełniające magisterskie, I rok

Tygrysy gospodarcze to przydomek po raz pierwszy nadany czterem gospodarkom azjatyckim, które w drugiej połowie XX wieku wkroczyły w okres imponującego tempa wzrostu gospodarczego 1 . We współczesnej publicystyce określenie to często nadaje się państwom, których przyrost produktu krajowego brutto następuje w sposób bardziej dynamiczny…

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Wyróżnienia”] Julia Karcz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunek: Finanse i Rachunkowość, II rok studiów magisterskich

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Alina Mika – Uniwersytet Edynburski, Wydział Nauk Ekonomicznych, II rok studiów pierwszego stopnia: Ekonomia i Historia Gospodarcza

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Jakub Sawulski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii Kierunek: finanse i rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia, II rok

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Sebastian Wieczorek – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia, I rok

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Piotr Zieliński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Kierunek: Bachelor Studies in Finance, Rok: III

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Łukasz Zymiera – iwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, II rok, studia magisterskie, Kierunek: Finanse i Rachunkowość, Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Andrzej Żurawski – Szkoła Główna Handlowa, Ekonomia, II rok Studiów Magisterskich

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [/dt_sc_tabs_horizontal] [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]PARTNERZY III EYCJI[/dt_hr_title] [dt_sc_fullwidth_section parallax=”no” backgroundrepeat=”no-repeat” class=”abt-client”] [dt_sc_one_fourth first] partnerzy_orlen
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_parp
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_wyborcza_biz
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_radio_uwm
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_hr_invisible] [dt_sc_one_fourth first] partnerzy_radio_kampus
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_radio_centrum
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_profit
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] [/dt_sc_one_fourth]