III EDYCJA KONKURSU

Co zrobić by Polska stała się gospodarczym tygrysem?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pracami nagrodzonymi w III edycji konkursu.

NAGRODZONE PRACE

Adam Pigoń – Szkoła Główna Handlowa, Kierunek Ekonomia, II rok studiów magisterskich

W pracy zawarta jest próba znalezienia odpowiedzi na zadane w tytule py- tanie: ”co zrobić by Polska stała się gospodarczym tygrysem?”. Na podstawie literatury teoretycznej oraz empirycznej wskazane są podstawowe kierunki reform mających na celu umożliwienie osiągania przez polską gospodarkę dynamicznego i długotrwałego wzrostu…

Przemysław Pryszcz – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski Quantitative Finance, I rok studiów mgr.

Niniejszy esej stanowi próbę zdiagnozowania obecnej sytuacji gospodarczej Polski oraz przedstawia propozycje reform tych obszarów gospodarki, które wymagają mobilizacji w zakresie polityki gospodarczej. Przez ostatnie 22 lata Polska udowodniła, iż przemiany ustrojowe oraz głębokie, całościowe reformy mogą wprowadzić kraj na podwyższoną…

Agata Porębska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna, Studia uzupełniające magisterskie, I rok

Tygrysy gospodarcze to przydomek po raz pierwszy nadany czterem gospodarkom azjatyckim, które w drugiej połowie XX wieku wkroczyły w okres imponującego tempa wzrostu gospodarczego 1 . We współczesnej publicystyce określenie to często nadaje się państwom, których przyrost produktu krajowego brutto następuje w sposób bardziej dynamiczny…

Julia Karcz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunek: Finanse i Rachunkowość, II rok studiów magisterskich

Alina Mika – Uniwersytet Edynburski, Wydział Nauk Ekonomicznych, II rok studiów pierwszego stopnia: Ekonomia i Historia Gospodarcza

Jakub Sawulski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii Kierunek: finanse i rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia, II rok

Sebastian Wieczorek – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia, I rok

Piotr Zieliński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Kierunek: Bachelor Studies in Finance, Rok: III

Łukasz Zymiera – iwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, II rok, studia magisterskie, Kierunek: Finanse i Rachunkowość, Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw

Andrzej Żurawski – Szkoła Główna Handlowa, Ekonomia, II rok Studiów Magisterskich

PARTNERZY III EYCJI

partnerzy_orlen
partnerzy_parp
partnerzy_wyborcza_biz
partnerzy_radio_uwm
partnerzy_radio_kampus
partnerzy_radio_centrum
partnerzy_profit