Publikacje TEP

TEP jest aktywnym uczestnikiem merytorycznej debaty. Publikowane raporty eksperckie dotyczą aktualnych zjawisk gospodarczych, wskazują na najważniejsze wyzwania dla gospodarki i rekomendacje rozwiązań. Wśród wydawnictw TEP są również publikacje książkowe.

KSIĄŻKI

WELFARE STATE – państwo socjalne

Ukazała się  nowa książka pod redakcją naukową Marka Radzikowskiego i  ze wstępem Prof. Leszka Balcerowicza pt. Welfare State – Państwo socjalne. Czytaj więcej na stronie wydawnictwa

RAPORTY

OPINIE