Konferencja naukowa

Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy”

Wrocław, 12 kwietnia 2019 r.
Organizatorzy: Narodowy Bank Polski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Konferencja odbędzie się w sali 2D, im. Witolda Świdy, budynek D, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 7-10

Od czasu globalnego kryzysu w latach 2008-2009 kraje rozwinięte i rozwijające się notują niższe tempo wzrostu produktywności pracy i kapitału w porównaniu do lat wcześniejszych. Polityka makroekonomiczna, w tym odpowiednie reformy strukturalne, mające na celu zwiększenie tempa wzrostu produktywności stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej polityki gospodarczej.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Beata Smarzynska-Javorcik profesor na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Oksfordzkiego, research fellow w: Centre for Economic Policy Research, CESifo, Nottingham Centre for Research on Globalisation and Economic Policy, oraz członek Royal Economic Society. W swoich badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach handlu międzynarodowego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji prosimy o przesyłanie rozszerzonych abstraktów lub gotowych artykułów do dnia 15 stycznia 2019 r.(szczegółowy zakres tematyczny oraz informacje organizacyjne znajdą Państwo w załączonym call for papers) na adres: Konferencja.PG@nbp.pl

Dla najlepszych artykułów zgłoszonych na konferencję przewidujemy możliwość publikacji w czasopiśmie Narodowego Banku Polskiego „Bank i Kredyt”. Selekcji artykułów dokona redakcja czasopisma. Gwarantujemy szybką ścieżkę recenzyjną.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prelegentom zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji możliwe będzie tylko poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który zostanie Państwu udostępniony w terminie późniejszym.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji, w tym program przedsięwzięcia, będą systematycznie uzupełniane.

Liczymy na Państwa udział w konferencji.

Call for Papers

Rada Programowa konferencji

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz – TEP, SGH

Sekretarz:
Jan Baran – NBP, UW

Członkowie:

Dr hab. Henryk Ćwikliński – TEP, UG
Dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak –TEP, Uczelnia Łazarskiego
Dr hab. Jakub Growiec – NBP, SGH
Prof. dr hab. Urszula Grzelońska – TEP, INE PAN
Dr hab. Jan Hagemejer – NBP, UW
Dr hab. Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu NBP, UW
Dr hab. Marcin Kolasa – NBP, SGH
Dr hab. Jacek Kotłowski – NBP, SGH
Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – TEP, UWr
Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak – TEP, UE w Poznaniu
Dr hab. Rafał Matera – UŁ
Dr Jakub Mućk – NBP, SGH
Dr Wiktor Wojciechowski – TEP, SGH

Komitet organizacyjny:

Magdalena Grabarczyk – TEP
Anna Juranek – NBP
Dr Alicja Sielska – UWr
Dr Katarzyna Wasiak – NBP

Zaproszenie do druku

WSPÓŁORGANIZATORZY