Koalicja polskich think-tanków na rzecz wzmocnienia rzeczowej debaty „15 lat Polski w UE”

Towarzystwo Ekonomistów Polskich, decyzją Rady TEP, przystąpiło do Koalicji „15 lat Polski w UE”. W ramach naszego członkowstwa, będziemy wspierać szereg działań edukacyjnych i komunikacyjnych, o czym będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

O Koalicji i jej celach

CASE, jako jeden z najstarszych prywatnych think-tanków w Polsce, bazując na swoim 27-letnim doświadczeniu w dostarczaniu obiektywnych analiz i rekomendacji dotyczących polityki społeczno-gospodarczej w Europie i na świecie, zaobserwował potrzebę wzmocnienia współpracy instytucji trzeciego sektora w Polsce w celu lepszego regularnego informowania społeczeństwa o ekonomicznych i społecznych aspektach funkcjonowania polskiej gospodarki. 15-lecie członkostwa Polski w Unii okazało się być bardzo dobrą okazją do stworzenia tego rodzaju współpracy. W konsekwencji powstała Koalicja think-tanków składająca się z najlepszych niezależnych polskich instytucji wspierających badania, edukację i szerzenie wiedzy ekonomiczno-społecznej w Polsce.

Działania w ramach Koalicji mają dwa ważne cele. Głównym celem jest uczczenie piętnastej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej poprzez wspólne regularne dostarczenie i popularyzację wysokiej jakości analiz, eksperckich rekomendacji i niezależnych opinii oraz promocję wartości (lecz również ograniczeń) ekonomicznie i instytucjonalnie zintegrowanej Europy, a w szczególności członkostwa Polski w UE.

Drugim istotnym celem jest pogłębienie współpracy wśród think-tanków i wzmocnienie przekazu naszej wiedzy i doświadczenia. Tym sposobem pragniemy udowodnić istotną rolę think-tanków w debacie publicznej, wierząc, iż Koalicja może zdziałać dużo więcej niż łącznie każda organizacja w pojedynkę.

Członkowie Koalicji

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – inicjator oraz koordynator działań Koalicyjnych
Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA – członek Koalicji
Centrum Stosunków Międzynarodowych – członek Koalicji
Forum Obywatelskiego Rozwoju – członek Koalicji
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka – członek Koalicji
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego – członek Koalicji
Global.Lab – członek Koalicji
GRAPE – członek Koalicji
In.Europa – członek Koalicji
Instytut Badań Strukturalnych – członek Koalicji
Polska Fundacja im. Roberta Schumana – członek Koalicji
Towarzystwo Ekonomistów Polskich – członek Koalicji.