Kawiarnia Noblistów

Kawiarnia Noblistów to inicjatywa Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Cykl spotkań dyskusyjnych, które dotyczą roli i adekwatności myśli słynnych noblistów dla współczesnych społeczeństw i gospodarek.

 

W polskiej kulturze znana jest tradycja „kawiarni literackich” obejmująca okres końca XIX wieku, a także międzywojnia i czasów po drugiej wojnie światowej. Formuła intelektualnego dyskursu o sprawach ważnych nacechowana wysokim poziomem merytorycznym, zaangażowaniem i gotowością do żywych polemik, w której różnorodność spojrzeń i poglądów traktowana jest jako zaleta i sposób na lepsze pojęcie otaczającej rzeczywistości zasługuje na uwspółcześnione odtworzenie.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), uruchamiając swoją najnowszą cykliczną inicjatywę pt. „Kawiarnia Noblistów”, chce zmierzyć się z istotnymi pytaniami dotyczącymi między innymi roli i adekwatności myśli słynnych noblistów z dziedziny ekonomii dla współczesnych społeczeństw i gospodarek. W XXI wieku doświadczyliśmy już kryzysu globalnego, licznych napięć społecznych i politycznych, a ekonomiści wielokrotnie byli oskarżani o zawodność ich diagnoz i analiz, ponoć nieskutecznych wobec tak złożonego otoczenia. Tym samym dyskusja, czy dorobek myśli ekonomicznej – jakże istotny dla wielu dziedzin naszego życia – zdezaktualizował się, utracił swoją wartość użytkową, czy też wręcz przeciwnie – pozostaje kluczowym i uniwersalnie adekwatnym zasobem wiedzy społecznej? A jeśli warto się w niego zagłębić, to czy jednak jest on wystarczająco czytelny? Czy zatopieni w wyspecjalizowanych obszarach naszej aktywności potrafimy z niego korzystać, zachowując zdolność interdyscyplinarnego dyskursu, otwartego dla tych, dla których potrzeba owej korzyści jest niezwykle ważna?

Każde spotkanie z tego cyklu będzie miało na celu prezentację dorobku wybranego laureata Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. W polskiej kulturze znana jest tradycja tzw. kawiarni literackich obejmująca okres końca XIX wieku, a także międzywojnia i czasów po drugiej wojnie światowej. Formuła intelektualnego dyskursu o sprawach ważnych nacechowana wysokim poziomem merytorycznym, zaangażowaniem i gotowością do żywych polemik, w której różnorodność spojrzeń i poglądów traktowana jest jako zaleta i sposób na lepsze pojęcie otaczającej rzeczywistości zasługuje na uwspółcześnione odtworzenie.

Kultywując tradycję intelektualnego fermentu dawnych kawiarni literackich – tzw. centralny stolik – będzie zawsze składał się z przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, a także ludzi sztuki i kultury. W takim gronie, chcemy wspólnie przyjrzeć się koncepcjom ekonomicznym, ich przydatności i znaczeniu dla pojedynczego człowieka, dla społeczeństwa, dla nauki, kultury, rozwoju cywilizacji, dla naszego „tu i teraz” i dla naszej przyszłości – bez żadnego przymusu zamykania się w sztywno definiowanych granicach tego poznania.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach i dyskusjach.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie Evenea.
Wstęp bezpłatny.

AKTUALNOŚCI KAWIARNI NOBLISTÓW

TEP zaprasza do „Kawiarni Noblistów”

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) zaprasza do uczestnictwa w najnowszej cyklicznej inicjatywie pt. „Kawiarnia Noblistów”. Chcemy zmierzyć się z istotnymi pytaniami dotyczącymi między innymi roli i adekwatności myśli słynnych noblistów