[dt_hr_title tag=’h2′]IV EDYCJA KONKURSU[/dt_hr_title] [dt_sc_tabs_vertical] [dt_sc_tab title=”O konkursie”]

IV edycja Konkursu Młody Ekonomista

11 lutego 2014 rozpoczyna się IV edycja Konkursu „Młody Ekonomista” organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

Jest on skierowany do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
[/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Jak wziąć udział?”]

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać pracę za pomocą formularza dostępnego na stronie www.tep.org.pl

Tegorocznym tematem Konkursu jest zagadnienie:
Polska transformacja 1989-2012: sukces czy porażka?
[/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Praca powinna…”]

Jakie warunki ma spełniać moja praca?

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące adres, adres poczty elektronicznej, telefon;
 • adres uczelni, wydziału i kierunku Uczestnika.

Ponadto praca powinna spełniać następujące wymagania:

 • strona tytułowa (nienumerowana), której nie wlicza się do objętości pracy, powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę uczelni, kierunek i rok studiów. Informacje te mają być umieszczone tylko na stronie tytułowej pracy,
 • liczba stron: maksymalnie 10,
 • format arkusza papieru: A4,
 • format czcionki: Times New Roman lub Arial,
 • wielkość czcionki: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • wszystkie strony, oprócz strony tytułowej, są ponumerowane,
 • format dokumentu: PDF lub Word.
[/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Kto oceni moją pracę?”]

Kto oceni moją pracę?

W skład tegorocznej Kapituły Konkursu wchodzą:

prof. Jan Winiecki

Przewodniczący Kapituły; były Przewodniczący Rady TEP

prof. Elżbieta Adamowicz

Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

dr Mieczysław Błoński

Wiceprzewodniczący Rady TEP

prof. Maria Drozdowicz- Bieć

Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

prof. Urszula Grzelońska

Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Andrzej Halesiak

Członek Rady TEP

dr Andrzej Kondratowicz

Członek Rady TEP

Ryszard Petru

Przewodniczący Rady TEP

Jerzy Strzelecki

Członek Komisji Rewizyjnej TEP

dr Bohdan Wyżnikiewicz

Wiceprzewodniczący Rady TEP
[/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Co mogę wygrać?”]

Co mogę wygrać?

Kapituła Konkursu wyłoni 3 Laureatów oraz do 10 osób wyróżnionych.

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody:

I nagroda: 6 000 zł

II nagroda: 4 000 zł

III nagroda: 3 000 zł

Ponadto wszyscy nagrodzeni Laureaci i Wyróżnieni otrzymają nagrody w postaci zestawu publikacji ekonomicznych oraz dyplomy i recenzje prac, napisane przez Członków Kapituły Konkursu.
[/dt_sc_tab] [/dt_sc_tabs_vertical] [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]NAGRODZONE PRACE[/dt_hr_title] [dt_sc_tabs_horizontal] [dt_sc_tab title=”I Miejsce”] Kamil Pruchnik – Student II roku studiów magisterskich, Kierunek: Ekonomia, Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


W 1989 r. polskie oraz ukraińskie PKB per capita wynosiły ok. 25% PKB per capita USA, podczas gdy Węgry miały PKB per capita na poziomie 37% USA. Obecnie Polska i Węgry są mniej więcej tak samo bogate – ich PKB per capita w stosunku do USA wynosi ok. 43%. Oznacza to, że Polska w ciągu ostatnich 25 lat rozwijała się dwa razy szybciej…


[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

[/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”II Miejsce”] Marta Trusiewicz – Szkoła Główna Handlowa, Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Studia stacjonarne magisterskie, II rok


Przed rokiem 1989 polska gospodarka była centralnie zarządzana, co doprowadziło do jej załamania. Wysoka inflacja1 i brak podstawowych towarów wyraźnie wskazywały na panującą nierównowagę rynkową. Kolejnym balastem było ogromne zadłużenie gospodarki, w 1989 roku sięgające 41 mld USD, co stanowiło sześciokrotność wartości eksportu…


[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”III Miejsce”] Łukasz Niewiński – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Gospodarczej, Ekonomia I rok MSU


Prowokacyjny temat eseju, a w szczególności jego druga część, może sugerować, że autorzy powinni dążyć do polaryzacji swoich opinii. W świecie, gdzie problemem jest natłok informacji, a nie ich brak, jest to w istocie kuszące. Nie sprzyja to jednak głębszemu poznaniu rzeczy, których istota nie jest na ogół czarno-biała…


[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Wyróżnienia”] Elżbieta Farbaniec – Politechnika Rzeszowska, Kierunek: Finanse i Rachunkowość, III rok studiów dziennych


[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Maciej Kosicki – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek: Prawo, IV rok

[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

[/dt_sc_fancy_ul]

Szymon Kozak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Gospodarka i Administracja Publiczna, II rok SUM

[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

[/dt_sc_fancy_ul]

Przemysław Twardziak – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, I rok II stopnia, kierunek: Ekonomia, specjalność: Ekonomia Sektora Publicznego

[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

[/dt_sc_fancy_ul]

Jan Wróbel – Szkoła Główna Handlowa, I rok Studiów Magisterskich na kierunku Ekonomia

[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

[/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [/dt_sc_tabs_horizontal] [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]AKTUALNOŚCI KONKURSU[/dt_hr_title] [dt_blog_posts show_feature_image=’true’ excerpt_length=’17’ show_meta=’true’ limit=’2′ categories=’37’ posts_column=’one-half-column’/]

zobacz wszystkie [dt_sc_hr_invisible] [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]PARTNERZY IV EDYCJI[/dt_hr_title] [dt_sc_fullwidth_section parallax=”no” backgroundrepeat=”no-repeat” class=”abt-client”] [dt_sc_one_fourth first] partnerzy_pzu
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_parp
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_rzeczpospolita
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_radio_uwm
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_hr_invisible] [dt_sc_one_fourth first] partnerzy_radio_kampus
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_radio_centrum
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_profit
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth]  
[/dt_sc_one_fourth]