Prezentacje – Problemy strukturalne polskiego rolnictwa

Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej – perspektywa społeczna

Dr hab. Wojciech Knieć

POBIERZ PDF

Rolnictwo Południo- Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego Województwa Wielkopolskiego

Benedykt Pepliński

POBIERZ PDF

Struktura rolnictwa polskiego i kierunki jej przemian na tle rolnictwa innych państw członkowskich UE

Prof. dr hab. Walenty Poczta

POBIERZ PDF

Rynek ziemi rolniczej

Józef Pyrgies

POBIERZ PDF

Struktura produkcji zwierzęcej i jej ewaluacja

dr Janusz Rowiński

POBIERZ PDF

Uwarunkowania rozwoju rozdrobnionego rolnictwa województwa małopolskiego – koszty likwidacji gospodarstw

dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic

POBIERZ PDF