KONKURS MŁODY EKONOMISTA

Konkurs Młody Ekonomista to inicjatywa dedykowana studentom, którzy pasjonują się ekonomią. Uczestnicy nadsyłają prace analityczne na zadany przez Kapitułę Konkursową temat, a grono ekonomistów wyłania i nagradza najlepsze z nich. Zainteresowanie konkursem rośnie z roku na rok, a przygotowaniu jest właśnie szósta edycja konkursu.

V EDYCJA KONKURSU

V edycja Konkursu Młody Ekonomista – kwiecień/maj 2015r.

Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

Jest on skierowany do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Regulamin konkursu

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać pracę za pomocą formularza dostępnego na stronie www.tep.org.pl

Temat V edycji KME: Polska z euro czy bez?

Jakie warunki ma spełniać moja praca?

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące adres, adres poczty elektronicznej, telefon;
 • adres uczelni, wydziału i kierunku Uczestnika.

Ponadto praca powinna spełniać następujące wymagania:

 • strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę uczelni, kierunek i rok studiów,
 • liczba znaków: 10 tys. – 18 tys. znaków ze spacjami (bez bibliografii),
 • format arkusza papieru: A4,
 • format czcionki: Times New Roman,
 • wielkość czcionki: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • wszystkie strony, oprócz strony tytułowej, są ponumerowane,
 • format dokumentu: DOC lub DOCX.

Kto oceni moją pracę?

W skład tegorocznej Kapituły Konkursu wchodzą:

Prof. Leszek Balcerowicz Przewodniczący Kapituły; Były przewodniczący Rady TEP

Prof. Elżbieta Adamowiczz Członek TEP

Dr Ewa Balcerowicz Sekretarz Generalny TEP

Prof. Maria Drozdowicz – Bieć Członek TEP

Prof. Urszula Grzelońska Członek TEP

Prof. Andrzej Kondratowicz Wiceprzewodniczący Rady TEP

Dr Wiktor Patena Członek Komisji Rewizyjnej TEP

Ryszard Petru Przewodniczący Rady TEP

Prof. Jan Winiecki Były przewodniczący Rady TEP

Bohdan Wyżnikiewicz Wiceprzewodniczący Rady TEP

Co mogę wygrać?

Kapituła Konkursu wyłoni 3 Laureatów oraz do 10 osób wyróżnionych.

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody:

I nagroda: 6 000 zł

II nagroda: 4 000 zł

III nagroda: 3 000 zł

Ponadto wszyscy nagrodzeni Laureaci i Wyróżnieni otrzymają nagrody w postaci zestawu publikacji ekonomicznych oraz dyplomy i recenzje prac, napisane przez Członków Kapituły Konkursu.

NAGRODZONE PRACE

Tomasz Dróżdż Student III roku studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Management. W trakcie studiów zaangażowany zawodowo w projekty o charakterze badawczym, analitycznym, a także te, w których istotną rolę odgrywały tzw. umiejętności miękkie. Obecnie jest zaangażowany w działalność obywatelską. Interesuje się ekonomią, w szczególności zagadnieniami związanymi z myślą liberalną i państwem socjalnym. Dużo prywatnego czasu poświęcił koszykówce i muzyce. Jest także miłośnikiem świata przyrody.

Michał Sokołowski

Jacek Stachowski Absolwent kierunku ekonomii i zarządzania na University of St Andrews, ukończonego z wyróżnieniem. Absolwent wymiany studenckiej na University of Western Ontario, również zakończonej wyróżnieniem. Stypendysta nagrody im. Bobby’ego Jones, przyznawanej za wybitne wyniki w nauce. Obecnie stażysta w Promontory Financial Group, firmie zajmującej się doradztwem w zakresie regulacji finansowych. Współautor raportu dotyczącego systemu innowacji w Polsce dla projektu Młodzi Reformują Polskę.Inicjator programu wykładów studenckich (Student-led Economics Lectures) na uniwersytecie w St Andrews. Program jest platformą dla studentów ekonomii, która daje uczniom możliwość przeprowadzenia prezentacji na tematy ekonomiczne nie pokryte przez standardowe curriculum. Założyciel i były prezydent klubu piłki ręcznej w St Andrews. Zagorzały fan Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski.

Michał Chajdukowski Student II roku studiów licencjackich (specjalizacja: ekonomia) na francuskiej uczelni Sciences Po Paris. Od września, po zakończeniu stażów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Narodowym Banku Polskim wyjeżdża na roczną wymianę do King’s College London. Jego główne zainteresowania koncentrują wokół polityk publicznych, polityki makroekonomicznej oraz przejawach nierówności społecznych. W wolnym czasie gra na perkusji oraz przemierza Europę autostopem.

Jakub Klimaszewski Student I roku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Absolwent dwóch kierunków studiów licencjackich na specjalizacjach: Bankowość oraz Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Czterokrotny laureat stypendium naukowego Rektora Szkoły Głównej Handlowej. Członek Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego oraz laureat licznych konkursów branżowych. W czasie wolnym pasjonat historii starożytnego Rzymu oraz twórczości Terry’ego Pratchetta.

Piotr Leszczyński Student IV roku matematyki, o specjalności matematyka finansowa oraz III roku ekonomii przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywny działacz kół naukowych Finansów i Ubezpieczeń oraz Strategii Gospodarczych, starosta studiów licencjackich na matematyce. Finalista konkursu oraz uczestnik seminarium Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Obecnie pracuje w Biurze Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Klienta MŚP PKO BP. W wolnym czasie pasjonat judo.

Dominik Łyżwa Student II roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego obszar zainteresowań dotyczy wpływu ekonomii na rynek kapitałowy, z którym związany jest zawodowo od kilku lat. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych i jest w trakcie zdobywania licencji Doradcy Inwestycyjnego. Wiedza ekonomiczna ma pomóc mu w wyjaśnianiu zjawisk związanych z rynkiem kapitałowym.

Marcin Pietrzak Student ostatniego semestru Studium Magisterskiego w SGH na kierunku Ekonomia. Absolwent studiów licencjackich na tej samej uczelni na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Jego zainteresowania obejmują synchronizację cykli koniunkturalnych i politykę pieniężną.

Michał Sasiela Absolwent wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie student ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na co dzień w pracy zajmuje się szeroko pojętym marketingiem, a kiedy nabierze wiedzy, doświadczenia, cierpliwości i pokory, chciałby wystartować z własnym biznesem. Swoją przyszłość, głownie tę edukacyjną, planuje wiązać z naukami ekonomicznymi.

zobacz wszystkie prace (zip)

AKTUALNOŚCI KONKURSU

zobacz wszystkie

PARTNER V EDYCJI

partnerzy_parp

PARTNERZY MEDIALNI

partnerzy_rzeczpospolita
partnerzy_profit
partnerzy_radio_uwm
partnerzy_radio_kampus