[dt_hr_title tag=’h2′]KONKURS MŁODY EKONOMISTA[/dt_hr_title]

Konkurs Młody Ekonomista to inicjatywa dedykowana studentom, którzy pasjonują się ekonomią. Uczestnicy nadsyłają prace analityczne na zadany przez Kapitułę Konkursową temat, a grono ekonomistów wyłania i nagradza najlepsze z nich. Zainteresowanie konkursem rośnie z roku na rok, a przygotowaniu jest właśnie szósta edycja konkursu.

[dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]V EDYCJA KONKURSU[/dt_hr_title] [dt_sc_tabs_vertical] [dt_sc_tab title=”O konkursie”]

V edycja Konkursu Młody Ekonomista – kwiecień/maj 2015r.

Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

Jest on skierowany do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Regulamin konkursu [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Jak wziąć udział?”]

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać pracę za pomocą formularza dostępnego na stronie www.tep.org.pl

Temat V edycji KME:
Polska z euro czy bez?
[/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Praca powinna…”]

Jakie warunki ma spełniać moja praca?

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące adres, adres poczty elektronicznej, telefon;
 • adres uczelni, wydziału i kierunku Uczestnika.

Ponadto praca powinna spełniać następujące wymagania:

 • strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę uczelni, kierunek i rok studiów,
 • liczba znaków: 10 tys. – 18 tys. znaków ze spacjami (bez bibliografii),
 • format arkusza papieru: A4,
 • format czcionki: Times New Roman,
 • wielkość czcionki: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • wszystkie strony, oprócz strony tytułowej, są ponumerowane,
 • format dokumentu: DOC lub DOCX.
[/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Kto oceni moją pracę?”]

Kto oceni moją pracę?

W skład tegorocznej Kapituły Konkursu wchodzą:

Prof. Leszek Balcerowicz
Przewodniczący Kapituły; Były przewodniczący Rady TEP

Prof. Elżbieta Adamowiczz
Członek TEP

Dr Ewa Balcerowicz
Sekretarz Generalny TEP

Prof. Maria Drozdowicz – Bieć
Członek TEP

Prof. Urszula Grzelońska
Członek TEP

Prof. Andrzej Kondratowicz
Wiceprzewodniczący Rady TEP

Dr Wiktor Patena
Członek Komisji Rewizyjnej TEP

Ryszard Petru
Przewodniczący Rady TEP

Prof. Jan Winiecki
Były przewodniczący Rady TEP

Bohdan Wyżnikiewicz
Wiceprzewodniczący Rady TEP
[/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Co mogę wygrać?”]

Co mogę wygrać?

Kapituła Konkursu wyłoni 3 Laureatów oraz do 10 osób wyróżnionych.

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody:

I nagroda: 6 000 zł

II nagroda: 4 000 zł

III nagroda: 3 000 zł

Ponadto wszyscy nagrodzeni Laureaci i Wyróżnieni otrzymają nagrody w postaci zestawu publikacji ekonomicznych oraz dyplomy i recenzje prac, napisane przez Członków Kapituły Konkursu.
[/dt_sc_tab] [/dt_sc_tabs_vertical] [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]NAGRODZONE PRACE[/dt_hr_title] [dt_sc_tabs_horizontal] [dt_sc_tab title=”I Miejsce”] Tomasz Dróżdż
Student III roku studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Management. W trakcie studiów zaangażowany zawodowo w projekty o charakterze badawczym, analitycznym, a także te, w których istotną rolę odgrywały tzw. umiejętności miękkie. Obecnie jest zaangażowany w działalność obywatelską. Interesuje się ekonomią, w szczególności zagadnieniami związanymi z myślą liberalną i państwem socjalnym. Dużo prywatnego czasu poświęcił koszykówce i muzyce. Jest także miłośnikiem świata przyrody.

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”II Miejsce ex aequo”] Michał Sokołowski

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Jacek Stachowski
Absolwent kierunku ekonomii i zarządzania na University of St Andrews, ukończonego z wyróżnieniem. Absolwent wymiany studenckiej na University of Western Ontario, również zakończonej wyróżnieniem. Stypendysta nagrody im. Bobby’ego Jones, przyznawanej za wybitne wyniki w nauce. Obecnie stażysta w Promontory Financial Group, firmie zajmującej się doradztwem w zakresie regulacji finansowych.
Współautor raportu dotyczącego systemu innowacji w Polsce dla projektu Młodzi Reformują Polskę.Inicjator programu wykładów studenckich (Student-led Economics Lectures) na uniwersytecie w St Andrews. Program jest platformą dla studentów ekonomii, która daje uczniom możliwość przeprowadzenia prezentacji na tematy ekonomiczne nie pokryte przez standardowe curriculum.
Założyciel i były prezydent klubu piłki ręcznej w St Andrews. Zagorzały fan Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski.

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Wyróżnienia”]

Michał Chajdukowski
Student II roku studiów licencjackich (specjalizacja: ekonomia) na francuskiej uczelni Sciences Po Paris. Od września, po zakończeniu stażów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Narodowym Banku Polskim wyjeżdża na roczną wymianę do King’s College London. Jego główne zainteresowania koncentrują wokół polityk publicznych, polityki makroekonomicznej oraz przejawach nierówności społecznych. W wolnym czasie gra na perkusji oraz przemierza Europę autostopem.

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Jakub Klimaszewski
Student I roku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Absolwent dwóch kierunków studiów licencjackich na specjalizacjach: Bankowość oraz Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Czterokrotny laureat stypendium naukowego Rektora Szkoły Głównej Handlowej. Członek Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego oraz laureat licznych konkursów branżowych. W czasie wolnym pasjonat historii starożytnego Rzymu oraz twórczości Terry’ego Pratchetta.

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Piotr Leszczyński
Student IV roku matematyki, o specjalności matematyka finansowa oraz III roku ekonomii przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywny działacz kół naukowych Finansów i Ubezpieczeń oraz Strategii Gospodarczych, starosta studiów licencjackich na matematyce. Finalista konkursu oraz uczestnik seminarium Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Obecnie pracuje w Biurze Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Klienta MŚP PKO BP. W wolnym czasie pasjonat judo.

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Dominik Łyżwa
Student II roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego obszar zainteresowań dotyczy wpływu ekonomii na rynek kapitałowy, z którym związany jest zawodowo od kilku lat. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych i jest w trakcie zdobywania licencji Doradcy Inwestycyjnego. Wiedza ekonomiczna ma pomóc mu w wyjaśnianiu zjawisk związanych z rynkiem kapitałowym.
[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

[/dt_sc_fancy_ul]

Marcin Pietrzak
Student ostatniego semestru Studium Magisterskiego w SGH na kierunku Ekonomia. Absolwent studiów licencjackich na tej samej uczelni na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Jego zainteresowania obejmują synchronizację cykli koniunkturalnych i politykę pieniężną.

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Michał Sasiela
Absolwent wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie student ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na co dzień w pracy zajmuje się szeroko pojętym marketingiem, a kiedy nabierze wiedzy, doświadczenia, cierpliwości i pokory, chciałby wystartować z własnym biznesem. Swoją przyszłość, głownie tę edukacyjną, planuje wiązać z naukami ekonomicznymi.

[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [/dt_sc_tabs_horizontal]

zobacz wszystkie prace (zip) [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]AKTUALNOŚCI KONKURSU[/dt_hr_title] [dt_blog_posts show_feature_image=’true’ excerpt_length=’17’ show_meta=’true’ limit=’2′ categories=’53’ posts_column=’one-half-column’/]

zobacz wszystkie [dt_sc_hr_invisible] [dt_sc_hr_invisible] [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]PARTNER V EDYCJI[/dt_hr_title] [dt_sc_fullwidth_section parallax=”no” backgroundrepeat=”no-repeat” class=”abt-client”] [dt_sc_one_fourth first]
partnerzy_orlen

[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_parp
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]PARTNERZY MEDIALNI[/dt_hr_title] [dt_sc_fullwidth_section parallax=”no” backgroundrepeat=”no-repeat” class=”abt-client”] [dt_sc_one_fourth first] partnerzy_rzeczpospolita
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_profit
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_radio_uwm
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] partnerzy_radio_kampus
[/dt_sc_one_fourth] [dt_sc_one_fourth] [/dt_sc_one_fourth]