IX Edycja Konkursu Młody Ekonomista

Konkurs Młody Ekonomista (KME) to inicjatywa skierowana do studentów, którzy pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Jego celem jest wspieranie ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Mogą w nim też uczestniczyć zespoły złożone z nie więcej niż trzech osób spełniających powyższe warunki.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Tematyka konkursu

Ochrona środowiska a wolność gospodarcza

Termin składania prac: 27 stycznia 2020 r., godzina 9.00 Praca konkursowa może mieć formę: pracy pisemnej, posteru, filmu, prezentacji multimedialnej bądź dowolną inną formę wypowiedzi naukowej, którą można przedstawić do oceny przez Kapitułę konkursu na elektronicznym nośniku informacji. Ogłoszenie nazwisk laureatów i autorów wyróżnionych prac nastąpi w marcu 2020 roku. Pytania prosimy kierować na adres kme@tep.org.pl


„Ochrona środowiska a wolność gospodarcza” Czy jest możliwe, by swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i troska o środowisko naturalne wzajemnie się nie ograniczały? Od lat państwa i inne organizacje publiczne podejmują różnorakie działania, których celem jest ochrona zasobów naturalnych i klimatu. Przykładem jest wspólnotowa Europa, w której ochrona środowiska stanowi istotny element polityki unijnej, coraz ważniejszy w kontekście postępujących zmian klimatycznych do działalności gospodarczej, czego przykładem może być zasada Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Działania te nie pozostają bez wpływu na aktywność i wyniki podmiotów gospodarczych. Ocenia się, że prawo w zakresie ochrony środowiska ogranicza konkurencyjność poszczególnych jednostek gospodarczych, gałęzi i całych gospodarek, a skutkiem jego stosowania jest m.in. przenoszenie tzw. brudnych przemysłów do tych części świata, w których przepisy są mniej restrykcyjne. Z drugiej jednak strony środowisko naturalne jest dobrem, które współtworzy dobrobyt społeczny, a działalność gospodarcza konsumpcję tego dobra pomniejsza. Powstaje zatem pytanie, czy jest możliwe znalezienie równowagi pomiędzy zachowaniem swobód gospodarczych a dbałością o środowisko naturalne, rozumianą jako brak uszczerbku dla dobrobytu społecznego? A może ów trade-of jest pozorny i istnieje szansa wypracowania rozwiązania problemu, które dobrobyt społeczny nawet zwiększy?

Jak wziąć udział?

 1. Zarejestruj się jako uczestnik poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Stwórz pracę zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie na temat: „Ochrona środowiska a wolność gospodarcza”

Termin składania prac: 27 stycznia 2020 r., godzina 9.00

Jakie warunki ma spełniać moja praca?

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy lub autorów, jeśli w konkursie bierze udział zespół studentów,
 • dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące: adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu,
 • adres uczelni, wydziału i kierunku uczestnika/uczestników.

Ponadto praca powinna spełniać następujące wymagania:

 • objętość pracy pisemnej nie może przekraczać 20 stron standardowego maszynopisu (Times New Roman, 12 pkt);
 • czas trwania filmu nie może przekraczać 15 minut;
 • prezentacja multimedialna nie może składać się z więcej niż 25 slajdów;
 • w przypadku pracy konkursowej w innej formie musi ona zostać tak zaprojektowana, aby można było się z nią zapoznać w nie więcej niż 30 minut.

Nagrody

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody:

I nagroda: 6 000 zł

II nagroda: 4 000 zł

III nagroda: 3 000 zł

Instytut Odpowiedzialnych Finansów ufundował dodatkową nagrodę dla laureata IX edycji KME – publikację nagrodzonych referatów w monografii przygotowywanej na tegoroczny Europejski Kongres Finansowy.

Dodatkowo zwycięzca Konkursu lub wyróżniony jego uczestnik otrzymają propozycję odbycia nieodpłatnego stażu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Wszyscy nagrodzeni laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy.

Kapituła Konkursu

Przewodniczący: prof. Leszek Balcerowicz

Członkowie:

 • dr Konrad Walczyk
 • dr hab. Andrzej Kondratowicz
 • dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek
 • prof. Elżbieta Adamowicz
 • prof. Piotr Jeżowski
 • Julia Patorska
 • Michał Mikołajczyk
 • Damian Olko

AKTUALNOŚCI KONKURSU

Partner honorowy

Partnerzy główni

Deloitte

Partnerzy wspierający

Partnerzy medialni

No Comments Yet

Leave a Reply