Europejski Zielony Ład – wyzwania w świetle obecnych wstrząsów (cz. 2)

Czy w sytuacji toczącej się w Ukrainie wojny, zerwanych łańcuchów dostaw, postępującego zagrożenia suszą w wielu częściach naszego globu powinniśmy skupić się wyłącznie na produkcji żywności i odłożyć na półkę cele Europejskiego Zielonego Ładu? Konieczny jest mądry kompromis. Myślę,…

Pożegnanie dra Janusza Rowińskiego

Z ogromnym żalem żegnamy Janusza Rowińskiego (zm. 15 maja 2022 r.), doktora nauk ekonomicznych, rzetelnego badacza i aktywnego uczestnika życia publicznego w Polsce w czasach transformacji gospodarczej, autora wielu prac badawczych i publikacji naukowych oraz naszego przyjaciela, współpracownika…

Europejski Zielony Ład – wyzwania w świetle obecnych wstrząsów (cz. 1)

Nieprzemyślane i niedostosowane do realiów europejskiego rolnictwa wdrożenie ambitnych celów EZŁ będzie prawdopodobnie skutkować nawet kilkunastoprocentowym spadkiem wydajności produkcji rolnej, a tym samym mniejszą podażą płodów rolnych i żywności, znaczącym wzrostem ich cen i zagrożeniem dla bezpieczeństwa…

Uchodźcy na polskim rynku pracy

Po 2 miesiącach od wybuchu wojny i zapewnieniu doraźnej pomocy uchodźcom coraz ważniejsze staje się zapewnienie im pracy pozwalającej na samodzielne utrzymanie się. Błyskawiczne otwarcie rynku pracy oraz wcześniejsze powiązania z polskim rynkiem pracy pozwoliły już ponad 100 tys. …

Konsekwencje wojny na Ukrainie

Rosyjska inwazja na Ukrainę ma katastrofalny wpływ na życie ludzi i stan  gospodarki w obu krajach i będzie prowadzić do znacznych strat ekonomicznych w regionie Europy Centralnej i Azji, a także na całym świecie – stwierdzają autorzy raportu Banku Światowego. Jak wynika z ostatnio…