Zielone obligacje – kluczowy instrument finansowania zrównoważonej przyszłości

Zielone obligacje są obecnie najpopularniejszą na świecie formą dłużnego finansowania projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Do korzyści wynikających z emisji zielonych obligacji należy zaliczyć m.in. sygnalizowanie przez emitenta zaangażowania w transformację działalności poprzez realizację „zielonych” inwestycji, czy potencjalnie wyższy popyt inwestorów…

Jak przeciwdziałać marnotrawstwu żywności – inicjatywy globalne

Konieczność przeciwdziałania marnotrawstwu żywności jako jeden z podstawowych sposobów zapewnienia trwałego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych staje się w ostatnich latach…

Pożegnanie Profesora Witolda Kwaśnickiego

Z wielkim smutkiem żegnamy Profesora Witolda Kwaśnickiego, propagatora myśli liberalnej, gorącego zwolennika zasad ekonomii rynkowej, przedstawiciela austriackiej szkoły ekonomii.  Profesor Kwaśnicki w ostatnich latach był związany zawodowo z Instytutem Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu…

W Polsce marnujemy 5 mln ton żywności rocznie

Z najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że łącznie marnujemy prawie 5 mln ton żywności. Do strat i marnowania żywności dochodzi w całym łańcuchu żywnościowym, począwszy od produkcji rolniczej, przez przetwórstwo i dystrybucję aż do konsumpcji, odpowiedzialne za marnotrawstwo żywności są wszystkie podmioty wchodzące w skład…

Przegrana Rosji w wojnie z Ukrainą to jedyna szansa na zmiany w Rosji – powiedział prof. Wladimir Ponomariow na spotkaniu obiadowym TEP 

Spotkanie odbyło się w czwartek 23 czerwca 2022 r. (w trybie zdalnym) i dotyczyło sytuacji w  Rosji po inwazji na Ukrainę.  Komentując wojnę w Ukrainie, prof. Ponomariow stwierdził na wstępie, że nie można dopuścić do zwycięstwa Rosji, bo oznaczałoby to poważne zagrożenia dla demokracji na świecie.…

Marnotrawstwo żywności – problem globalny i lokalny

Presja na ciągły wzrost gospodarczy, który stał się wyznacznikiem rozwoju w skali globalnej i krajowej, prowadzi – z jednej strony – do wzrostu produkcji dóbr i usług, z drugiej – do nadmiernej konsumpcji. Jednocześnie na świecie marnuje się rocznie blisko 1 mld…