TEP uruchamia projekt „Blockchain”

Rada TEP zdecydowała o uruchomieniu nowego projektu, o nazwie „Blockchain”. Celem projektu “Blockchain” jest włączenie się TEP i jego członków  w trwające już od pewnego czasu na świecie i Polsce dyskusje na temat możliwości, jakie dają dla...

Uroczysta Gala VII edycji Konkursu Młody Ekonomista

W dniu 22 lutego 2018 r. w warszawskiej siedzibie firmy Deloitte miała miejsce uroczysta Gala podsumowująca VII edycję organizowanego corocznie przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) Konkursu Młody Ekonomista.

Podsumowanie VII edycji Konkursu Młody Ekonomista

Zadaniem uczestników VII edycji organizowanego przez TEP Konkursu Młody ekonomista było napisanie eseju zatytułowanego Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki. Zgłoszone eseje oceniała piętnastoosobowa Kapituła Konkursu, której przewodniczył profesor Leszek Balcerowicz.