Finał XI edycji KME za nami

12 października 2022 r. w Warszawie w siedzibie partnera KME, w sali na 21 piętrze wieżowca Q 22 odbyła się gala finałowa XI edycji Konkursu Młody Ekonomista (KME TEP).

Stanowisko Rady TEP w sprawie konfliktu wokół Rady Polityki Pieniężnej

Rada TEP z dużym zaniepokojeniem obserwuje konflikt wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej, dotyczący trybu jej pracy, sposobu wypracowywania decyzji dotyczących wysokości stóp procentowych oraz sposobu ich komunikowania. Wzywamy do zaniechania działań ograniczających niezależność członków RPP, bez której nie można…