Słownik terminologii nowych technologii

BLOCKCHAIN – struktura dla przechowywania danych, gdzie grupy potwierdzonych transakcji, nazywanych „blokami” formują chronologiczny łańcuch, w którym każdy blok jest kryptograficznie połączony z poprzednim. Zwany także technologia zaufania. Służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie.

PERMISIONLESS BLOCKCHAIN – baza danych- oparta o blockchain, do którego każdy może wstąpić.

PERMISSIONED BLOCKCHAIN – współdzielona baza danych o strukturze blockchaina, gdzie uczestnicy muszą uzyskać wstępną zgodę, zanim mogą coś zapisać lub przeczytać.

FATF – FINANCIAL ACTION TASK FORCE – międzyrządowa instytucja powołana w 1989 roku przez grupę 36 państw, Komisję Europejską i dwie organizacje regionalne. Zadaniem FATF jest tworzenie standardów i promowanie stosowania rozwiązań w walce z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi zagrożeniami dla międzynarodowego systemu finansowego.

ICO (ang. Initial Coin Offering) – pierwsza oferta publiczna krypto-tokenów, często porównywana do IPO (pierwszej oferty publicznej spółki). Forma finansowania firm/start-upów debiutujących na rynku krypto/technologii blockchain. Zamiast akcji inwestorzy mogą kupić tokeny tejże firmy.

INTERNET of THINGS (IOT), po polsku internet rzeczy – system, w którym przedmioty, korzystając z czujników i internetu bądź innego sposobu przesyłania danych, mogą pośrednio (np. za pomocą specjalnych czipów) lub bezpośrednio (za pomocą oprogramowania) komunikować się ze sobą w celu wymiany i gromadzenia danych. Dotyczy to to zarówno sprzętów domowych, jak i np. pojazdów czy nawet zakładów produkcyjnych, samolotów, całych miast.

SZTUCZNA INTELIGENCJA – (ang. Artificial Intelligence, AI) – gałąź informatyki, która ma ułatwiać opracowywanie i rozwój komputerów zdolnych do wykonywania czynności będących zazwyczaj domeną ludzi, szczególnie tych wymagających użycia ludzkiej inteligencji.

SILNA SZTUCZNA INTELIGENCJA (ang. ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE) – jest zdolnością programów AI do uczenia się, rozumowania I funkcjonowania całkowicie jak istota ludzka. Systemy takie będą mogły niezależnie tworzyć złożone kompetencje, sieci połączeń z bazami danych i domenami internetowymi. Potencjalnie może także wytworzyć własna świadomość.

UPRZEDZONA (BIASED) SZTUCZNA INTELIGENCJA – zjawisko, które powstaje, kiedy w wyniku procesów uczenia maszynowego (ang. machine learning) powstały algorytm jest uprzedzony w wyniku oparcia się o błędne założenia (na przykład uprzedzenia rasowe, dotyczące płci, itp.).

TOKEN – moneta będąca aktywem lub posiadająca jakąś wartość, np. jakieś zastosowanie (np. tylko za jej pomocą można kupić usługi na jakiejś platformie). Nie posiada swojego blockchaina tylko jest zbudowana na blockchainie innej kryptowaluty.