KAPITALIZM: FAKTY I ILUZJE

Warszawa, 18 listopada 2015

Wrocławskie rozmowy o produktywności gospodarki

12 kwietnia 2018 na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się konferencja naukowa Produktywność Gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, organizowana wspólnie przez TEP, NBP i UWr. W konferencji uczestniczyło ponad 90 przedstawicieli nauki, instytucji finansowych, biznesu i studentów.