Konkurs prac na konferencję naukową nt. Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy”.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Wydziałem Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje 12 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu konferencję naukową nt. Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy. Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.

Szerzej o tematyce konferencji i szczegółach organizacyjnych piszemy tu.

Badaczy zajmujących się problematyką produktywności zachęcamy do przygotowania prezentacji z prowadzonych czy zakończonych badań. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie rozszerzonych abstraktów lub gotowych artykułów do 15 stycznia 2019 r. (szczegółowy zakres tematyczny oraz informacje organizacyjne można znaleźć tu) na adres: Konferencja.PG@nbp.pl

Dla najlepszych artykułów zgłoszonych na konferencję przewidujemy możliwość publikacji w czasopiśmie Narodowego Banku Polskiego „Bank i Kredyt”. Selekcji artykułów dokona redakcja czasopisma. Gwarantujemy szybką ścieżkę recenzyjną.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prelegentom zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów podróży.