[dt_hr_title tag=’h2′]I EDYCJA KONKURSU[/dt_hr_title]

Co Polska powinna zrobić, żeby dogonić najbogatszych?

W dniu 27 października 2009 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Pierwszej Edycji Konkursu „Młody Ekonomista”, organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) oraz Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).

Największe uznanie Kapituły Konkursu zyskała praca Piotra Dworczaka, studenta ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz matematyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Konkurs pod hasłem „Młody Ekonomista” został ogłoszony w grudniu 2008 r. przez TEP i Fundację FOR. Był adresowany do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy mieli za zadanie napisać prace pt. „Co Polska powinna zrobić, żeby dogonić najbogatszych”. Jego celem jest wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

W skład Kapituły Konkursu weszli: prof. Leszek Balcerowicz (Przewodniczący Kapituły), prof. Jan Winiecki, dr Bohdan Wyżnikiewicz, dr Piotr Ciżkowicz, dr Andrzej Rzońca oraz Jakub Rak (Sekretarz Kapituły Konkursu).

Główną nagrodą w konkursie było 10 000 zł, jednak Kapituła Konkursu nie zdecydowała się na jej przyznanie. Laureatem II Nagrody i zwycięzcą 5 000 zł został Piotr Dworczak, student ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatem III Nagrody i zwycięzcą 3 000 zł został Piotr Hoffman – absolwent informatyki na wydziale ETI Politechniki Gdańskiej, obecnie student Zarządzania na Politechnice Gdańskiej.

Kapituła Konkursu wyróżniła dodatkowo pięć prac. Ich autorami byli: Daniela Ogrodnik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Agnieszka Pierzak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Tomasz Schabek (Uniwersytet Łódzki), Miłosz Tutak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Paweł Wojciechowski (Collegium Civitas w Warszawie).

Wszyscy zwycięzcy otrzymali z rąk prof. Leszka Balcerowicza i prof. Jana Winieckiego pamiątkowe dyplomy, recenzje prac napisane przez członków Kapituły Konkursu oraz zestawy książek.

[dt_sc_hr_invisible] [dt_hr_title tag=’h2′]NAGRODZONE PRACE[/dt_hr_title] [dt_sc_tabs_horizontal] [dt_sc_tab title=”II Miejsce”] Piotr Dworczak – Student II roku Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz I roku Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim.


Kiedy w 1991 roku, po zastosowaniu „szokowej terapii” transformacji gospodarczej, Polska powróciła na ścieżkę wzrostu gospodarczego w nowych warunkach ekonomicznych i społecznych, PKB per capita stanowił jedynie 31,5%2 odpowiedniego wskaźnika obliczonego dla krajów UE 15. Przepaść dzieląca nas od zachodniej Europy…


[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”III Miejsce”] Piotr Hoffman – Absolwent Informatyki na wydziale ETI Politechniki Gdańskiej.


Wolność gospodarcza. Właściwie w tych dwóch słowach streścić można to, co niezbędne jest Polakom do osiągnięcia poziomu życia, jaki jest na zachodzie, a nawet wyprzedzenia zachodu. Obecnie Polska jest w najlepszej sytuacji w swojej historii – nie grozi nam konflikt zbrojny ze strony sąsiednich państw, nie żyjemy pod zaborami…


[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Wyróżnienia”] Daniela Ogrodnik – Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość oraz gospodarka publiczna), obecnie studentka II roku studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym


[dt_sc_fancy_ul style=”book”] [/dt_sc_fancy_ul]

Agnieszka Pierzak – Absolwentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

[/dt_sc_fancy_ul]

Tomasz Schabek – Doktorant na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

[/dt_sc_fancy_ul]

Miłosz Tutak – Student Finansów i Bankowości, specjalność Bankowość Inwestycyjna w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

[/dt_sc_fancy_ul]

Paweł Wojciechowski – Student II roku Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie

[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

[/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [/dt_sc_tabs_horizontal]